En person som bærer maske

Offentlig utdanningsplan

Leger i spesialisering (LIS)

Velkommen som lege i spesialisering på St. Olavs hospital. Spesialistutdanningen for leger omfatter praktisk tjeneste, teoretisk undervisning og andre læringsaktiviteter i minst seks og et halvt år etter tildelt autorisasjon eller lisens.

Utdanningsløpet for Leger i spesialisering (LIS) består av to eller tre deler, avhengig av spesialitet. LIS1 er felles for alle og erstatter turnusordning. LIS del 2 er felles kompetanseplattform for kirurgiske og indremedisinske fag. LIS del 3 er unik for hver spesialitet. 

Sist oppdatert 16.02.2024