En person som bærer maske

Offentlig utdanningsplan

Leger i spesialisering (LIS)

Velkommen som lege i spesialisering på St. Olavs hospital. Spesialistutdanningen for leger omfatter praktisk tjeneste, teoretisk undervisning og andre læringsaktiviteter i minst seks og et halvt år etter tildelt autorisasjon eller lisens.

Utdanningsløpet for Leger i spesialisering (LIS) består av to eller tre deler, avhengig av spesialitet. LIS1 er felles for alle og erstatter turnusordning. LIS del 2 er felles kompetanseplattform for kirurgiske og indremedisinske fag. LIS del 3 er unik for hver spesialitet. 

Nye måter å jobbe på

17. og 18. oktober kan du lære fra de beste på St.Olav-konferansen, Norges mest innovative møteplass i helsetjenesten!

-Hvordan kan vi utvikle nye tjenester, ny teknologi - og nye måter å jobbe på?

-Hvordan kan vi få ned ventetidene på norske sykehus?

Bli med når vi samler innovasjon, inspirasjon og ny kunnskap fra hele landet under samme tak!

Les mer
En mann med VR-briller
Sist oppdatert 03.07.2024