Oversiktsbilde fra luften av St. Olavs Hospital

St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Trondheim

Om oss

Sykehuset tilbyr spesialisert behandling til befolkningen. I tillegg har sykehuset oppgaver innen forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende.

St. Olavs hospital er universitetssykehus og eies av Helse Midt-Norge RHF.

Våre fire hovedoppgaver er:

 • pasientbehandling
 • opplæring av pasienter og pårørende
 • forskning
 • utdanning av helsepersonell

Hovedoppgavene er definert i Lov om spesialisthelsetjenesten.

Hvor holder vi til?

St. Olavs hospital driver betydelig virksomhet flere steder i Trøndelag fylke. I tillegg til aktiviteten på Øya i Trondheim driver vi virksomhet på følgende steder:

 • Orkdal sjukehus, Orkdal
 • Røros sykehus, Røros
 • Psykisk helsevern med avdelinger på Østmarka og Brøset i Trondheim
 • Distriktspsykiatriske sentra; Nidaros DPS i Trondheim, og Nidelv DPS i Trondheim, Tiller og Orkdal
 • En rekke psykiatriske poliklinikker for barn og unge i Trøndelag
 • Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk på Lian
 • Habiliteringstjenesten for voksne på Brøset i Trondheim
 • En rekke psykiatriske poliklinikker i Trøndelag

Oversikt over alle geografiske steder
 

Samhandling

Utvikling av samhandling med primærhelsetjenesten har blant annet ført til etablering av distriktsmedisinske sentra på Fosen, Røros og Værnes-regionen. I Trondheim er det etablert etterbehandlingssenger på Øya Helsehus og Søbstad Helsehus. Gjennom et formalisert samarbeid mellom kommunene og sykehuset ønsker partene å legge til rette for gode pasientforløp mellom første- og andrelinjetjenesten.

Til samhandlingssiden
 

Styreleder:

Ola H. Strand
Telefon: 971 43 000
E-post: ola.h.strand@gmail.com 

Administrerende direktør:

Grethe Aasved
Telefon: 916 92 808
E-post: grethe.aasved@stolav.no

Stabsdirektører og divisjon/klinikksjefer:

Se organisasjonskart under.


St. Olavs hospital har flere enheter og lokasjoner i Midt-Norge. Alle har felles postadresse:

Postadresse:

St. Olavs hospital HF
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Telefon sentralbord: 72 57 30 00

Felles e-postmottak: post@stolav.no

Besøksadresse:

 

 

All informasjon om styret og tilgang til alle styredokumenter / alle styresaker som ikke er unntatt offentlighet finner du her på Styreadministrasjon:

Styringsdokument, årsregnskap og forbedringsprogram


Norsk skrivemåte:

St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Trondheim

Logo:

I logoen skrives navnet i store bokstaver: ST. OLAVS HOSPITAL.


HF-betegnelsen:

HF brukes ikke i logo og løpende tekst. HF brukes kun i formelle sammenhenger, for eksempel under opplysninger om organisasjonen i brevmalen:

St. Olavs hospital HF, Universitetssykehuset i Trondheim

Kortnavn:

Helseforetakets navn har ingen forkortelse. Dersom kortform må benyttes. skal foretaket omtales som St. Olav.

Engelsk navn:

St. Olavs hospital, Trondheim University Hospital

Relevante lenker:


Hør på Diagnose, en podkast fra St. Olavs hospital

Bli med på innsida av sykehuset. Behandlere, pasienter og forskere gir deg kunnskap, historier og perspektiv.
Lytt til Diagnose
Vignett for Diagnose-podkasten

Video. Presentasjon av St. Olavs hospital

- NTNU og St. Olavs hospital, sammen er vi Universitetssykehuset i Trondheim. Her jobber forskere og behandlere tett sammen for å gi deg den beste behandling.
Åpne video i eget vindu
Startbilde for video

Grønt sykehus

Grønt sykehus er spesialisthelsetjenestens svar på miljø- og klimautfordringene. St. Olavs hospital HF har sluttet seg til implementering av Rammeverk for miljø og bærekraft i spesialisthelsetjenesten som beskriver felles miljømål og indikatorer for tjenesten. Hovedmålet er å redusere Co2e-utslipp med 40% innen 2030, hvor referanseåret er 2019. Det langsiktige målet er at vi skal være et lavutslippssykehus innen 2050.
Les mer om Grønt sykehus
Logo grønt sykehus
Sist oppdatert 23.11.2023