En gårdsplass med bygninger rundt

Om oss

St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Trondheim, er et av Norges største helseforetak. Her jobber 11.000 ansatte hver dag for at pasientene skal få fremragende behandling.

Se våre ledige stillinger

Livet består av øyeblikk. Gode, tunge, sterke, fine og triste. Vi er der i de viktige.

St. Olavs hospital er universitetssykehus og eies av Helse Midt-Norge RHF.

Våre fire hovedoppgaver er:

 • pasientbehandling
 • opplæring av pasienter og pårørende
 • forskning
 • utdanning av helsepersonell

Hovedoppgavene er definert i Lov om spesialisthelsetjenesten.

Hvor holder vi til?

St. Olavs hospital driver betydelig virksomhet flere steder i Trøndelag fylke. I tillegg til aktiviteten på Øya i Trondheim driver vi virksomhet på følgende steder:

 • Orkdal sjukehus, Orkdal
 • Røros sykehus, Røros
 • Psykisk helsevern med avdelinger på Østmarka og Brøset i Trondheim
 • Distriktspsykiatriske sentra; Nidaros DPS i Trondheim, og Nidelv DPS i Trondheim, Tiller og Orkdal
 • En rekke psykiatriske poliklinikker for barn og unge i Trøndelag
 • Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk på Lian
 • Habiliteringstjenesten for voksne på Brøset i Trondheim
 • En rekke psykiatriske poliklinikker i Trøndelag

Oversikt over alle geografiske steder
 

Samhandling

Utvikling av samhandling med primærhelsetjenesten har blant annet ført til etablering av distriktsmedisinske sentra på Fosen, Røros og Værnes-regionen. I Trondheim er det etablert etterbehandlingssenger på Øya Helsehus og Søbstad Helsehus. Gjennom et formalisert samarbeid mellom kommunene og sykehuset ønsker partene å legge til rette for gode pasientforløp mellom første- og andrelinjetjenesten.

Til samhandlingssiden
 

St. Olavs hospital har flere enheter og lokasjoner i Midt-Norge. Alle har felles postadresse:

Postadresse:

St. Olavs hospital HF
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Telefon sentralbord: 72 57 30 00

Felles e-postmottak: post@stolav.no

Besøksadresse:

 

Norsk skrivemåte:

St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Trondheim

Logo:

I logoen skrives navnet i store bokstaver: ST. OLAVS HOSPITAL.


HF-betegnelsen:

HF brukes ikke i logo og løpende tekst. HF brukes kun i formelle sammenhenger, for eksempel under opplysninger om organisasjonen i brevmalen:

St. Olavs hospital HF, Universitetssykehuset i Trondheim

Kortnavn:

Helseforetakets navn har ingen forkortelse. Dersom kortform må benyttes. skal foretaket omtales som St. Olav.

Engelsk navn:

St. Olavs hospital, Trondheim University Hospital

Relevante lenker:

 

Nye måter å jobbe på

17. og 18. oktober kan du lære fra de beste på St.Olav-konferansen, Norges mest innovative møteplass i helsetjenesten!

-Hvordan kan vi utvikle nye tjenester, ny teknologi - og nye måter å jobbe på?

-Hvordan kan vi få ned ventetidene på norske sykehus?

Bli med når vi samler innovasjon, inspirasjon og ny kunnskap fra hele landet under samme tak!

Les mer
En mann med VR-briller

Sykepleier? Nå kan du søke utdanningsstilling!

Vil du bli spesialsykepleier? Vi tilbyr utdanningsstillinger både til sykepleiere som allerede er ansatt ved sykehuset og til nye søkere. Åpent for nye søkere nå.

Oversikt over utdanningsstillingene finner du her
En kvinne i blå skjorte

En av ti kvinner rammes

Hvorfor er det så mange som får brystkreft? Bli med på innsida av sykehuset i Diagnose, St. Olavs egen podkast.

Lær mer om årsakene til og behandlingen av brystkreft, og bli kjent med Siri Wahl-Olsen, i et sterkt og lærerikt møte om det å leve med brystkreft, og ikke minst om senskadene etter at man er friskmeldt og om muligheten for tilbakefall.

Lytt til Diagnose
En person som sitter på en hylle med utsikt over havet

Grønt sykehus

Grønt sykehus er spesialisthelsetjenestens svar på miljø- og klimautfordringene. St. Olavs hospital HF har sluttet seg til implementering av Rammeverk for miljø og bærekraft i spesialisthelsetjenesten som beskriver felles miljømål og indikatorer for tjenesten. Hovedmålet er å redusere Co2e-utslipp med 40% innen 2030, hvor referanseåret er 2019. Det langsiktige målet er at vi skal være et lavutslippssykehus innen 2050.
Les mer om Grønt sykehus
Logo grønt sykehus
Sist oppdatert 03.07.2024