Brukerutvalget

Brukerutvalgets viktigste rolle er å være rådgivende organ for styret og administrerende direktør i saker av strategisk karakter som angår tilbudet til pasienter og pårørende.

En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Brukerutvalget sammen med styreleder Ola Strand

Brukerutvalget skal bidra til gode og likeverdige spesialisthelsetjenester uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk opprinnelse, sosial status, sykdom/diagnose og funksjonshemming.

Utvalget er oppnevnt av styret på St. Olavs hospital og består av representanter fra ulike pasient- og brukerorganisasjoner. ​

Trine Sumstad Wigtil, leder
e-post

Stein Nervik, nestleder
e-post

Anne Norunn Vada
e-post

Tora Milde Rømo
e-post

Kristian Mandahl
e-post

Rabia Kahn
e-post

Frode Wærøy
e-post

Bjørn Nervik
e-post

Atle Sognli
e-post

Camilla Tranås Kristiansen
e-post

Kristina Sivertsen, sekretær
e-post​

E-post:

brukerutvalget@stolav.no
 
Brukerutvalget behandler ikke saker om enkeltpasienter. Eventuelle klager i slike saker sendes til post@stolav.no og vil bli behandlet etter retningslinjene på St. Olavs hospital.
Trenger du råd og veiledning om rettigheter og veiledning før en slik klage, kan Pasient- og brukerombudet i Trøndelag kontaktes.


Postadresse:

St. Olavs hospital HF
Brukerutvalget
postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Brukerutvalget har et eget arbeidsområde for medlemmene med sakslister, protokoller, mandat og reiseregning:

Ungdomsrådet på St. Olavs hospital

Ungdomsrådet skal - fremme synspunkter og saker som kan bidra til å forbedre pasienttilbudet for unge brukere samt tilbud som blir gitt til ungdom - fremme tilbudet til ungdom når deres foresatte er pasienter ved helseforetaket - arbeide for å utvikle og opprettholde gode helsetjenester til ungdom - ha reell innflytelse på system- og tjenestenivå, ved alle relevante enheter i helseforetaket
Les mer om ungdomsrådet
Foto med alle i ungdomsrådet
Sist oppdatert 08.04.2024