Visjon, verdier og mål

Visjonen for St. Olavs hospital er "Fremragende behandling".

Vår visjon

Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Pasientene skal få den beste behandlingen som er anbefalt internasjonalt innenfor de rammene som gis.

Vårt mål er at pasienter og pårørende skal møte høyt kompetente og serviceorienterte medarbeidere som utnytter ressursene godt. De skal behandles med respekt og oppleve åpenhet og god kommunikasjon i sitt møte med sykehuset. 

Våre verdier

Vår kultur skal kjennetegnes av helhet, likeverd og medbestemmelse og vårt felles verdigrunnlag er de nasjonale verdiene for helsetjenesten: Trygghet, respekt og kvalitet.

Ledende i landet på innovasjon

Arbeidet med kvalitetsforbedring på St. Olav er sammenfattet i et eget innovasjonsprogram, som har fire hovedsatsningsområder:

  • Tjenesteinnovasjon  
  • Kompetansesammensetning
  • Digitalisering
  • Rekruttering

Flere års systematisk satsing på innovasjon har gitt resultater. Nylig havnet St. Olav på førsteplass da selskapet Induct på vegne av Helse- og Omsorgsdepartementet skulle måle innovasjonsaktiviet på norske sykehus. 

Les mer om våre innovasjonsprosjekter.

Mer om våre innovasjonsprosjekter

Les mer om Innovasjonsprogrammmet ved St. Olavs hospital og lær mer om våre prosjekter.

Innovasjon
En gutt som ser utover en by
Sist oppdatert 22.02.2024