Ny kåring

St. Olavs hospital best i landet på innovasjon

St. Olav er kåret til Norges mest innovative sykehus i en ny undersøkelse fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Lill Kristine Anda / Christina Yvonne O. Kalland
Publisert 26.01.2024
Sykepleiere som behandler pasient

St. Olav har fått den høyeste nasjonale innovasjonsskåren i Norge i en ny undersøkelse gjennomført av selskapet Induct på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet. Sykehuset har også havnet på 41. plass i den internasjonale kåringen World’s Best Smart Hospitals og ligger dermed nest høyest av alle norske sykehus, bare slått av OUS på 40. plass.– Det er noe vi skal være skikkelig stolte av, dette er resultatet av flere års systematisk satsing på innovasjon, sier sykehusdirektør Grethe Aasved.  

 

Nasjonale innovasjonspoeng

  • Oversikt utarbeidet av selskapet Induct gjennom en avtale med de regionale helseforetakene.
  • Formålet er å kartlegge innovasjonsgraden ved norske sykehus
  • Poengene genereres i forhold til hvor mange prosjekter man har i ulike faser i innovasjonsportalen Induct.

 

Forbedring blir innovasjon

Sykehuset endret fra 2019 forbedringsprogrammet sitt med en helt ny tilnærming. Dette ble lansert ut fra en innovativ tilnærming og tankegang, basert på at den viktigste innovasjonskraften finnes blant de ansatte og særlig de som jobber pasientnært. Dette er nå er omdøpt til Innovasjonsprogrammet.

- Det har vært avgjørende for et vellykket program at ideene og prosjektene er basert på innspill fra hele organisasjonen, sier Aasved

– Det oppleves veldig naturlig at vi kaller det for Innovasjonsprogrammet. Alle de fire satsningsområdene forutsetter høy grad av innovasjonskultur gjennom hele organisasjonen, og innovasjon er helt avgjørende for at vi skal kunne møte utfordringene i helsetjenesten i fremtiden. 

– Det handler om å utløse innovasjonskraften som finnes i organisasjonen, for ideene er der. I Innovasjonsprogammet følges de gode ideene systematisk opp, sier Aasved.

Innovasjonsprogrammet består av fire satsingsområder. Disse fire er tjenesteinnovasjon, digitalisering, kompetansesammensetning og rekruttering. Alle prosjektene under hvert satsingsområde er satt opp med egne tydelig definerte resultatmål (KPI) der kostnadseffektivitet inngår som en av dem i alle prosjektene. KPI-er er viktige for å sikre at vi kan måle effekt og resultat av tiltakene som settes inn.

Grafisk brukergrensesnitt, applikasjon
Oversikt over innovasjonsaktivitet ved St. Olavs hospital i 2023

Ideene kommer fra de ansatte

Aasved mener at mye av grunnen til at St. Olav har lyktes med å satse på innovasjon, er at det er de ansatte selv som er driverne. Prosjektene drives fra klinikkene, og springer ofte ut fra ideer hos helsepersonell som er de som er tettest på driften av sykehuset. Dette har allerede ført til utvikling av en rekke nye tjenester.

– I den situasjonen vi står i nå, er tjenesteinnovasjon ekstra viktig. Helsevesenet er en svært kompleks arena. Pasientens reise fra henvising og første konsultasjon til han/hun er utskrevet, kan bestå av mange steg og aktører. Her kan vi både forenkle og komplisere. Verden er heller ikke stasjonær, og utviklingen gir oss jo stadig muligheter til å gjøre jobben vår annerledes og mer effektiv. Ingen kjenner disse mulighetene bedre enn de som står problemstillingene nærmest. Tjenesteinnovasjon handler om å støtte opp om det forbedringsarbeidet som hele tiden foregår ute i klinikkene. Dette har hatt stort fokus de siste årene, og noe vi føler at vi har lyktes godt med, sier Ole Christian Mjølstad, leder for tjenesteinnovasjonsprosjektet i Innovasjonsprogrammet.

Mer om våre innovasjonsprosjekter

Les mer om Innovasjonsprogrammmet ved St. Olavs hospital og lær mer om våre prosjekter.

Innovasjon
En gutt som ser utover en by

Hør på Diagnose, en podkast fra St. Olavs hospital

Bli med på innsida av sykehuset. Behandlere, pasienter og forskere gir deg kunnskap, historier og perspektiv.
Lytt til Diagnose
Bakgrunn mønster