Jente med gammeldags flyhjelm og -flybriller.

Innovasjon

St. Olavs hospital ser innovasjon som noe som er nytt, nyttig og nyttiggjort. På denne siden kan du lære mer om hvordan du setter i gang, gjennomfører og evaluerer innovasjonsprosjekter.

Har DU en idé? Send inn din idé/prosjekt til oss!

Ved St. Olavs hospital, har alle ansatte tanker idéer om bedre tjenester. Vi er derfor bevisste på at innovasjon skal skje ute i organisasjonen hvor utfordringen og ideen oppstår.

For å møte kommende utfordringer, er innovasjon er et nødvendig virkemiddel. Vi trenger endringer; både mindre forbedringer, innovasjoner som er nytt for sykehuset men også helt nye radikale prosjekter som kan tilføre helsesektoren nytteverdi i fremtiden.

Fire felles grunnprinsipper for innovasjon ved St. Olavs hospital:

 1. PASIENTSENTRERT INNOVASJON - hvor målet alltid er bedre kvalitet i pasientbehandlingen
 2. MEDARBEIDERDREVET INNOVASJON - hvor behovseierne er pådrivere for å løse en utfordring
 3. UTFORSKENDE INNOVASJON - hvor vi er fokusert på behovet, og utforskende med tanke på nye løsninger
 4. GEVINSTFOKUSERT INNOVASJON - hvor vi alltid er bevisste på nødvendige gevinster

Innovasjonsprogrammet er i dag den viktigste strategiske innovasjonsretningen ved St. Olavs hospital. I Innovasjonsprogrammet finnes fire områder som alle er forankret hos ledergruppen ved sykehuset. Alle områdene har tydelige krav om målbare gevinster. De fire forbedringsområdene er:
 • Tjenesteinnovasjon
 • Digitalisering
 • Kompetanssammensetning
 • Rekruttering

Innovasjonsprogrammet ble tidligere kalt Forbedringsprogrammet.

Her kan du kan melde inn din idé eller innovasjonsprosjekt. Innovasjonsrådgiverne er et kontaktpunkt for sykehusmiljøene, næringsliv og øvrige samarbeidspartnere i helsetjenesten.

Har DU en idé? Vi kan gi deg råd og veiledning!

Send inn din idé/prosjekt til oss: innovasjon@stolav.no

For innovasjonsprosjekter hvor man har behov for frikjøp av personell, kjøp av digitale verktøy og/eller samarbeid med eksterne aktører, så vil en fort være avhengig av ekstern finansiering. Nedenfor har vi laget en tidsplan for når man kan søke slike midler.

Merk at dette gjelder kun innovasjonsprosjekter. For prosjekter med et større forskningsinnhold finnes også andre kilder.


Forskningsrådet, Pilot Helse: Pilot Helse (forskningsradet.no)


Regionalt Forskningsfond Trøndelag: Utlysninger (regionaleforskningsfond.no) Har du spørsmål knyttet til disse utlysningene, kontakt innovasjon@stolav.no​

Våre viktigste samarbeidspartnere er:

 • Helse Midt-Norge RHF (HMN)
 • Helse Nord-Trøndelag (HNT)
 • Helse Møre og Romsdal (HMR)
 • Helse Midt-Norge IKT (HEMIT)
 • NTNU
 • NTNU TTO
 • Innovasjonsseksjoner ved alle universitetssykehusene
 • Kommuner i Helse Midt-Norge
 • Næringslivet

Kontakt en innovasjonsrådgiver

Jarl Reitan

Innovasjonsrådgiver, TIPS

jarl.kare.reitan@stolav.no 922 24 653

Kristine Holbø

Innovasjonsrådgiver, TIPS

kristine.holbo@stolav.no 402 17 189

Hanne Ekran Thomassen

Tjenestedesigner, TIPS

hanne.ekran.thomassen@stolav.no 415 44 553

Innovasjonsnytt

  Sist oppdatert 21.03.2024