Praktisk informasjon

Medisinsk nødtelefon 1 1 3

- Via nødtelefon 1 1 3 tar AMK-sentralen imot hastemeldinger ved akutt sykdom og skade - Dersom du befinner deg i en kommune som sogner til St. Olavs hospital, vil ditt 1 1 3-anrop bli mottatt i AMK Sør-Trøndelag - Telefon 116 117 er nummeret til nærmeste legevakt - Nærmeste hjertestarter: www.113.no
Akutthjelp og legevakt
Illustrasjonsfoto. Arbeid i akuttmottaket.
Sist oppdatert 04.09.2023