Tillitsvalgte og hovedverneombud

Her finner du en oversikt over tillitsvalgte og hovedvernombud ved St. Olavs hospital.

NITO (Norges Ingeniørorganisasjon)

Klæbuveien 118

Foretakstillitsvalgt/hovedtillitsvalgt:
Lise Dragset

Norges Farmaceutiske forening

Hovedtillitsvalgt:
Jes Gitz Holler

Den Norske Jordmorforening

Foretakstillitsvalgt/hovedtillitsvalgt:
Elin Susanne Halsen Vevelstad

Delta

Klæbuveien 118 
 
​Foretakstillitsvalgt:
Gunnar Søberg

Hovedtillitsvalgt:
Hilde Grimsbu

Parat

Hovedtillitsvalgt:
Mona Fagerheim

Fagforbundet, Klæbuveien 118, www.fagforbundetstolav.no

FO Fellesorganisasjon for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere

Skolenes Landsforbund

  • Kontaktperson:
    Gjertrud Furu, Klinikk for kliniske servicefunksjoner.

Om Akademikerne Helse: https://akademikerne.no/lonn-og-arbeidsliv/helse

Den norske Legeforening

Overlegeforeningen (OF)
Foretakstillitsvalgt:
Vivi Bakkeheim

Yngre legers forening (YLF)
Foretakstillitsvalgt:
Kathrine Wågø

 

Tekna

Foretakstillitsvalgt/hovedtillitsvalgt:
Bjarte Bergstrøm

 

Norsk Psykologforening

Foretakstillitsvalgt:
Chris Margaret Aanondsen​

 
 

Samfunnsviterne

Samfunnsviterne har felles forhandlingsgruppe (B-overenskomst) med Econa, Juristforbundet, Den norske tannlegeforening, Arkitektenes fagforbund, Den norske veterinærforening, Norsk Lektorlag, Samfunnsøkonomene, Naturviterne og KOL.
 

Per dags dato er Samfunnsviterne uten foretakstillitsvalgt. Styret i lokallaget kan kontaktes ved spørsmål:

Roger Harli​

Olav Burkeland

Erlend Vandvik

 

Sist oppdatert 31.05.2024