Styret og ledelsen

Oversikt over styret, adm. direktør, ledelse og klinikker

 

Styret

En mann med briller

Ola H. Strand

Styreleder

971 43 000

All informasjon om styret og tilgang til alle styredokumenter / alle styresaker som ikke er unntatt offentlighet finner du her på Styreadministrasjon:

Styringsdokument, årsregnskap og forbedringsprogram

 

Ledelsen

En mann i dress

Tom Christian Martinsen

Administrerende direktør

En mann som smiler til kameraet

Birger Henning Endreseth

Fagdirektør

Et nærbilde av en person som smiler

Marit Kvikne

Kommunikasjonsdirektør

930 36 997
En person som smiler for kameraet

Merete Blokkum

Direktør for virksomhetsstyring

En mann med briller

Per Olav Østbyhaug

Direktør for e-helse

En mann som smiler til kameraet

Sondre Johan Worsøe

Økonomidirektør

Et nærbilde av en person som smiler

Heidi Magnussen

HR-direktør

Bilder av direktørgruppen

 

Klinikker og klinikksjefer

Kreftklinikken

e-post: kreftklinikken@stolav.no
Klinikksjef: Turid Lund

Barne- og ungdomsklinikken

e-post: post.barn@stolav.no
Klinikksjef: Paul Georg Skogen

Klinikk for anestesi og intensivmedisin

e-post: post.anestesi.akutt@stolav.no
Klinikksjef: Hilde Pleym

Klinikk for hjertemedisin

e-post: post.hjertemedisin@stolav.no
Klinikksjef: Rune Wiseth

Klinikk for thoraxkirurgi

e-post: post.hjertelungekirurgi@stolav.no
Klinikksjef: Rune Wiseth

Klinikk for øre-nese-hals, kjevekirurgi og øyesykdommer

e-post: post.onh.kjeve.oye@stolav.no
Klinikksjef: Marit Fagerli

Klinikk for akutt- og mottaksmedisin

e-post: post.anestesi.akutt@stolav.no
Klinikksjef: Kjetil Karlsen

Laboratoriemedisinsk klinikk

e-post: post.lab@stolav.no
Klinikksjef: Solveig Winther

Medisinsk klinikk

e-post: post.medisin@stolav.no
Klinikksjef: Anne Hildur Henriksen

Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer

e-post: post.ort.rev.hud@stolav.no
Klinikksjef: Vigleik Jessen

Rehabiliteringsklinikken

e-post: post.rehab@stolav.no
Klinikksjef: Britt-Elin Lurud

Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin

e-post: post.rus@stolav.no
Klinikksjef: Kristin Smedsrud

Kirurgisk klinikk

e-post: kirurgi@stolav.no
Klinikksjef: Torbjørn Dahl

Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin og Orkdal medisin

e-post: post.lunge.arbmed@stolav.no
Klinikksjef: Sveinung Sørhaug

Klinikk for bildediagnostikk

e-post: post.bildediagnose@stolav.no
Klinikksjef: Morten Troøyen

Klinikk for psykisk helsevern - allmenn, rehabilitering og sikkerhet

e-post: post.psykhelse@stolav.no
Klinikksjef: Elin Ulleberg

Klinikk for psykisk helsevern - akutt, barn og unge

e-post: post.psykhelse@stolav.no
Klinikksjef: Vegard Vestvik

Nevroklinikken

e-post: post.nevro@stolav.no
Klinikksjef: Geir Bråthen

Kvinneklinikken

e-post: post.kvinne@stolav.no
Klinikksjef: Tone Shetelig Løvvik

Divisjon St. Olavs driftsservice

e-post: driftsservice@stolav.no
Klinikksjef: Tove Ofstad Holan

Bilder av klinikksjefer

Orkdal sjukehus og Røros sykehus er også en del av St. Olavs hospital.

Sist oppdatert 10.04.2024