Bilde av Nevro øst

Rehabiliteringsklinikken

Rehabiliteringsklinikken skal yte tilbud og tjenester til pasienten i hele pasientforløpet i spesialisthelsetjenesten; fra tidlig rehabilitering etter akutt innleggelse til spesialisert rehabilitering for kroniske tilstander.

Sentralt i behandlingen ligger tanken om det hele mennesket. Dette krever en individuell fysisk, mental og sosial tilnærming gjennom hele rehabiliteringsprosessen. Klinikken jobber tverrfaglig for å dekke pasientens behov for rehabilitering. 

Tidlig rehabilitering

Klinikken tilbyr tjenester innen

Vi betjener fjorten av helseforetakets tjue klinikker - både til inneliggende og polikliniske pasienter, og hjemmeboende pasienter via ambulante team og/eller digitale verktøy.  
I tillegg driver vi et omfattende pasient- og pårørende-opplæringstilbud gjennom klinikkens Lærings- og mestringssenter

Speialisert rehabilitering

Vi tilbyr spesialisert rehabilitering for mennesker med skader i ryggmargen og med ervervet hjerneskade.  
Vår fysikalsk medisinske poliklinikk har rygg-, nakke- og skulderrehabilitering som hovedfelt , samt regionsansvar for diagnostisering av Ehler-Danlos Syndorm (EDS). 
 
Klinikken har også et samarbeid om drift av  Nasjonal kompetansetjeneste for Trening som medisin, sammen med Klinikk for hjertemedisin, Klinikk for thoraxkirurgi, Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin, Kirurgisk klinikk, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk og CERG, NTNU. 

Forskning 

Klinikken skal i størst mulig grad utøve sin kliniske virksomhet basert på evidensbasert medisin og kunnskapsbasert praksis. Som universitetsklinikk skal FOU-aktiviteten være en sentral og integrert del av virksomheten. Til enhver tid pågår det forskning gjennom prosjekter, doktorgrad- og mastergradsarbeider. 

 


En kvinne med langt hår smilende
Klinikksjef Britt- Elin Lurud

 Kontakt

Telefon

Mandag - fredag, kl 08:00- 15:30
Mandag - fredag, kl 08:00- 15:30
Mandag - fredag, kl 08:00- 15:30
Ring sentralbordet på St.Olav hvis du ikke får svar ved avdelingene.

Postadresse

St. Olavs hospital HF
Rehabiliteringsklinikken
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

Pasienter får informasjon om riktig oppmøtested for den enkelte timen i sitt innkallingsbrev.

Klinikksjefens kontor er i 1902-bygget, 1 etg. østfløya.

Brukergruppen i Rehabiliteringsklinikken

Brukergruppen er et rådgivende organ for klinikken i saker som har betydning for tjenestetilbudet til pasienter og pårørende.
Brukergruppens webside
motto for brukergruppen

Kontrollpersoner til forskningsprosjekt

Vi søker friske kontrollpersoner (18-60 år) til et forskningsprosjekt på langvarige plager etter hjernerystelse, hodepine og andre smertetilstander.
Les mer om hva det innebærer
En person som sitter foran en tavle

Forskning i klinikken

Klinikken har til enhver tid forskningsaktivitet i gang, både på master og phd.-nivå. Her er en oversikt over pulisert arbeid fra ansatte i vår klinikk.
Lenke til oversikt på Cristin.no
illustrasjon av kunnskapsbasert praksis

FoU-enhet for helse og arbeid

Klinikken administrerer den regionale forskningsenheten for arbeids og helse.
Fou-enhetens temaside
Logo

PCS treningsstudie

Vi rekrutterer nå til en pågående treningsstudie. Du må være mellom 18 og 60 år for å delta i studien.
Les mer om studien
illustrasjon