Sansehagen ved avd. for ervervet hjerneskade

Avdeling for ervervet hjerneskade

Avdelingen tilbyr spesialisert rehabilitering til ungdom og voksne med ervervet hjerneskade; hovedsakelig etter hodeskader, hjerneslag, årehinneblødning eller langvarig oksygenmangel til hjernen av ulike årsaker.  I tillegg gis det sporadisk tilbud til pasienter med andre nevrologiske lidelser.  Vi har egen enhet for både primærrehabilitering, senfaserehabilitering og senfølge Covid-19-poliklinikk. Enhetene tilbyr døgnopphold, dagopphold, poliklinikk.

Vi tilbyr pasienter tilpassede helsetjenester i hele rehabiliteringsforløpet, og har egne tilbud for pårørende.
Behandling og opplæring foregår i trygge og tilrettelagte omgivelser. Hensikten er å øke selvhjelpsferdigheter, og fremme uavhengighet, selvstendighet og evne til å mestre egne liv.
Medbestemmelse står sentralt i rehabiliteringen. Tjenestene baseres på samhandling med det øvrige hjelpeapparatet.

Avdeling for ervervet hjerneskade har status som utdanningsenhet. Det betyr at vi nesten til enhver tid har studenter hos oss fra forskjellige fagfelt.

Brosjyre Fys.med. Lian

 

Konst. Avd.sjef Anne Sørlie

Kontakt

Resepsjon

mandag - fredag 08.30-11.00 og 12.30-15.00. På lørdag og søndag er telefonen satt over til sengeposten. Påregn litt ventetid.

Postadresse

St.olavs Hospital HF
Rehabiliteringsklinikken
Avd. for ervervet hjerneskade
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

Henvend deg i resepsjonen i 1. etasje ved ankomst. 


Sansehagen ved Vådanvegen 39

Vådanvegen 39, Lian

Vådanvegen 39

7024 Trondheim

For å komme til avdelingene som holder til på Lian, tar du buss nr. 11 fra Kongens gt K1 i sentrum, og går av på holdeplass Dalgård. 
Derfra må du gå til fots opp Vådanvegen, ca 10 minutters gange.

For de som kjører egen bil, der det en stor parkeringsplass bak hovedbygget for de som skal til avdeling for ervervet hjerneskade eller Habiliteringstjenesten for Barn og unge. De som skal til BUP Lian må parkere øverts på området ovenfor bygningsmassen der.

Prate, Smile, Løfte....

Plutselig vanskelig å prate, smile eller løfte armene? Ring 113! Kjenner du til symptomene kan du redde liv.
Lenke til Helsedirektoratets nyhetsside om kampanjen
bilde av kampanjepromo

Temahafter om ervervet hjerneskade

Sunnaas har gitt ut en rekke hefter, KReSS, som omhandler ervervet hjerneskade.
Lenke til side med kompetansehefter på Sunnaas sykehus
En tegning av en hodeskalle

Har du langvarige plager etter hjernerystelse som gjør det vanskelig å trene?

St. Olavs hospital søker deltakere til et forskningsprosjekt! Hvem kan delta? Vi søker deg som har: • Plager etter hjernerystelse eller annen lett hodeskade (må ha vart minst to uker) • problemer med at plagene gjør det vanskelig å trene eller være fysisk aktiv Du må være mellom 18 og 60 år for å delta i studien.
Les mer om studiet
illustrasjon av løping i skog

Lette hodeskader

Informasjonsbrosjyre om langvarige plager etter lette hodeskader
Brosjyre
illustrasjon med sykkelhjelm på bakken

Barn som pårørende

Sykehuset har et spesielt ansvar for å ivareta barn som pårørende når familiemedlemmer blir syke eller skadet.
Lenke til Barn i familien
illustrasjon barn som pårørende

Podcast om hjerneskade

St.Olav har sin egen podcast. Nå er det publisert en episode som handler om hjerneskade og er laget med våre fagpersoner og intervju med Thorbjørn Brandt.
Lenke til podcasten
Diagnose Podcast-logo