Nyheter

 • 30. november 2023
  Ambulant sikkerhetsteam for første gang i Midt-Norge

  Det nye ambulante sikkerhetsteamet skal jobbe for å forebygge alvorlige hendelser for å ivareta samfunnsvern og sikkerhet, der fokuset ligger på pasientens deltakelse og egne mål.

 • 29. november 2023
  Radiologiske henvisninger ble ikke sendt i Helseplattformen

  Det er nå klart at 44 radiologiske henvisninger til samarbeidspartnere utenfor St. Olavs hospital ikke har kommet frem til mottaker. Det gjelder pasienter henvist til Helse Nord-Trøndelag, Helse Møre og Romsdal og Evidia. 36 av disse pasientene er likevel ivaretatt.

 • 28. november 2023
  Fokus på å få pasienten rett hjem

  I Malvik kommune har de klart å redusere antall utskrivningsklare pasienter med 87 prosent det siste året. Hva er årsaken til at noen lykkes med å få ned tallet? Nylig møttes St. Olav og kommuner i regionen for å dele verdifulle erfaringer i Helsefellesskapet.

 • 28. november 2023
  St. Olav må spare 200 millioner i 2024

  Kostnadene har økt betydelig i norske sykehus de siste tre årene. Det gjelder også for St. Olav, som i tillegg har store merkostnader på grunn av Helseplattformen. – Vi planlegger nå en kostnadsreduksjon på 200 millioner neste år, sier sykehusdirektør Grethe Aasved.

 • 6. november 2023
  Status leveranser Helseplattformen

  Med milepælen 30. oktober kom avtalte leveranser som skal bedre pasientsikkerheten. – Disse leveransene skal blant annet sikre at ansatte kan føle seg trygge på at henvisninger og meldinger kommer frem, sier sykehusdirektør Grethe Aasved.

 • 19. oktober 2023
  Styremøte 19. oktober: Status Helseplattformen

  Torsdag 19. oktober var det styremøte på St. Olav. Se status og vedtak angående Helseplattformen her.

Sist oppdatert 30.12.2022