Nyhetsarkiv 2023

 • 30. november 2023
  Ambulant sikkerhetsteam for første gang i Midt-Norge

  Det nye ambulante sikkerhetsteamet skal jobbe for å forebygge alvorlige hendelser for å ivareta samfunnsvern og sikkerhet, der fokuset ligger på pasientens deltakelse og egne mål.

 • 29. november 2023
  Radiologiske henvisninger ble ikke sendt i Helseplattformen

  Det er nå klart at 44 radiologiske henvisninger til samarbeidspartnere utenfor St. Olavs hospital ikke har kommet frem til mottaker. Det gjelder pasienter henvist til Helse Nord-Trøndelag, Helse Møre og Romsdal og Evidia. 36 av disse pasientene er likevel ivaretatt.

 • 28. november 2023
  Fokus på å få pasienten rett hjem

  I Malvik kommune har de klart å redusere antall utskrivningsklare pasienter med 87 prosent det siste året. Hva er årsaken til at noen lykkes med å få ned tallet? Nylig møttes St. Olav og kommuner i regionen for å dele verdifulle erfaringer i Helsefellesskapet.

Sist oppdatert 30.12.2022