Fredagsforelesninger

Fredagsforelesningen arrangeres hver fredag kl. 08-08.30. Høyt kompetente fagpersoner fra ulike miljø kommer for å forelese om ulike tema. Møtet er åpent for alle.

Tid og sted

Når

Hver fredag kl. 08.00-08.30 i høst- og vårsemesteret. Ikke i høytider, sommerfeiren eller inneklemte dager.

Arrangør

St. Olavs hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap på NTNU

Programmet legger vekt på hva forskning og fagutvikling kan bety for bedre pasientbehandling.

 

Kontakt

   

  Praktiske spørsmål vedrørende fredagsforelesningene kan rettes til:

  janne.h.wold@ntnu.no eller elling.finnanger.snofugl@stolav.no

   

  Redaksjonskomité:

  • Viseadministrerende direktør Tom Christian Martinsen, St. Olavs hospital
  • Prodekan forskning Torstein Baade Rø, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU
  • Prodekan Brita Pukstad, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU
  • Kommunikasjonsdirektør Marit Kvikne, St. Olavs hospital
  • Kommunikasjonsleder Åse Sjømæling, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU
  • Kommunikasjonsrådgiver Elling Finnanger Snøfugl, St. Olavs hospital