Trainee

Traineeordningen innebærer fast tilsetning i hel stilling, og en strukturert oppstart på yrkeslivet som sykepleier, både faglig og organisatorisk. Dette er en unik mulighet for nyutdannede sykepleiere til å utvikle seg under veiledning og oppfølging.

Traineesykepleierne tilsettes i 100 % fast stilling ved Bemanningssenteret. Arbeidstiden vil i hovedsak være tredelt turnus med arbeid hver tredje helg.

Traineeforløpet innebærer en rullering av arbeidssted på tre ulike seksjoner/klinikker, med perioder på ca. åtte måneder hver.

Hele forløpet starter med felles kursdager for traineene og kombinert med introduksjonsdager på klinikkene. I løpet av traineeforløpet vil det arrangeres egne fagdager for traineesykepleierne, med fokus på å bygge bred og god kompetanse innen både fag og organisasjon. I tillegg følger traineesykepleierne et egen forløp med sykepleiefaglig veiledning i gruppe, og følges opp av egen mentor på de seksjonene de arbeider på.

Etter traineeforløpets to år, vil sykepleierne forbli tilknyttet Bemanningssenteret som vanlige sykepleiere, med mulighet til å søke ledige stillinger i organisasjonen.

Arbeidsoppgaver

Traineeforløpet gir mulighet for interessante og varierte arbeidsoppgaver og utvikling av sykepleiefaglig kompetanse. Blant annet:

 • Generelle sykepleieoppgaver ved de seksjonene traineene til enhver tid arbeider ved
 • Være en del av de tverrfaglige team rundt pasientene
 • Undervisning av pasienter, pårørende, kollegaer og primærhelsetjenesten

Kvalifikasjoner

 • For å søke traineestilling, må du være i en avsluttende fase av sykepleierutdanningen, eventuelt ha inntil 1 års erfaring som sykepleier
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Du ønsker faglige utfordringer og variasjon i arbeidet
 • Du er fleksibel og omgjengelig og liker å jobbe ved flere avdelinger 
 • Du har evne til å arbeide selvstendig, systematisk og løsningsorientert 
 • Du er en god teamarbeider og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du er engasjert i sykepleiefaget og lærevillig
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt

Vi tilbyr

 • Mulighet til å bli kjent ved flere seksjoner/klinikker ved St. Olavs hospital
 • Kompetanseutviklingsprogram med fagdager spesielt for traineesykepleierne
 • Mentorordning
 • Introduksjonsdager til traineeprogrammet, med fag og organisasjonstema
 • Faglig og organisatorisk breddekompetanse
 • Internundervisning på seksjonene

Personlige utfordringer og personlig utvikling.

Søke stilling som traineesykepleier?

Følg med på www.stolav.no/jobb.

For å søke traineestilling ved denne utlysningen må du være i avsluttende fase av sykepleierutdanningen.

Organisatorisk plassering

Traineeordningen driftes av Bemanningssenteret.


- En tryggere overgang (fra nyhetsarkivet 4.9.2015)

Sist oppdatert 07.09.2022