Traineeordning for sykepleiere

Høsten 2015 begynte de første traineesykepleierne ved St. Olavs Hospital. Traineeordningen innebærer fast tilsetning i hel stilling, og en strukturert oppstart på yrkeslivet som sykepleier, både faglig og organisatorisk. Dette er en unik mulighet for nyutdannede sykepleiere til å utvikle seg under veiledning og oppfølging.

Sist oppdatert 18.10.2017