Mann med hodepine

Norsk kvalitetsregister for pasienter med alvorlige primære hodepiner

Hodepineregisteret

Hodepineregisteret er et nasjonalt kvalitetsregister for pasienter med ensidig hodepine ledsaget av autonome symptomer

​Norsk kvalitetsregister for alvorlige primære hodepiner har som mål å sikre lik tilgang på utreding, diagnostikk og behandling uavhengig av bosted og andre forhold.

Hodepineregistret er godkjent som nasjonalt kvalitetsregister av Helsedirektoratet i juni 2022 og vil åpne for registrering fra begynnelsen av 2023.

Etter signert samtykke ønskes da inklusjon av pasienter med ensidig hodepine med autonome symptomer der nevrolog har stilt diagnosen klasehodepine, paroksysmal hemikrani, hemicrania continua, eller SUNCT/SUNA.

Sist oppdatert 03.04.2024