Anatomi og muskelstyrke i bekkenbunnen hos kvinner

Formålet med studien er å undersøke om kvinner som skal opereres for underlivsfremfall har nytte av bekkenbunnstrening i ventetiden før operasjon. Vi vil også utvikle en skala for mål av styrke i bekkenbunnsmuskulatur med ultralyd.

Om studien

Formålet med studien er å undersøke om kvinner som skal opereres for underlivsfremfall har nytte av bekkenbunnstrening i ventetiden før operasjon. Vi vil også utvikle en skala for mål av styrke i bekkenbunnsmuskulatur med ultralyd.

Alle kvinner som opereres for underlivsfremfall ved St. Olavs hospital i perioden januar 2017 til ca. april 2018 får tilbud om å delta.

Se nettstedet under for generell informasjon, informasjonsskriv med mer.
https://www.ntnu.no/ikom/contrapop#/view/about

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Vi rekrutterer studiedeltakere blant pasienter som er henvist til undersøkelse og behandling ved Kvinneklinikken. Du kan ikke uten å være henvist av lege melde egen interesse for å delta i studien.

Fastleger rekrutterer ikke til denne studien. Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Studiedeltakerne svarer på spørsmål om symptomer på underlivsfremfall og lekkasje for urin og avføring ved tre anledninger:

  1. Ved oppstart av studien 
  2. Operasjonsdagen
  3. Ca. 6 måneder etter operasjonen

Ved hver behandling gjør vi en grundig undersøkelse av grad av fremfall, mål av styrke i bekkenbunnsmuskler og ultralydundersøkelse av bekkenbunnsmuskulaturen. Studiedeltakerne blir ved loddtrekning (randomisering) plassert i «treningsgruppe» eller «kontrollgruppe» i ventetiden før operasjonen (ca 3 måneder). Kommer du i treningsgruppen, får du detaljerte kostholdsråd, råd om trening av bekkenbunnsmuskulatur og undersøkelse og veiledning i trening hos fysioterapeut. Kontrollgruppen får generell informasjon om operasjon, sli de får i dag.

Vi ønsker å finne ut om kvinner som trener bekkenbunn i ventetiden før operasjon har bedre resultat etter inngrepet. Alle som deltar i studien får en ekstra, gratis undersøkelse 6 måneder etter operasjonen, som ikke er en del av standard behandling. Vi gir ikke kompensasjon for tapt arbeidstid og reiseutlegg.

For å utvikle en ultralydskala for mål av styrke i bekkenbunnen, vil vi i tillegg rekruttere noen gravide kvinner og kvinner som skal opereres for urinlekkasje. Alle blir undersøkt med ultralyd og styrkemål i bekkenbunnen.

Kontaktinformasjon

Maria Ø. Nyhus: maria.o.nyhus@ntnu.no 


Ingrid Volløyhaug: ingrid.volloyhaug@ntnu.no


Seema Mathew: seema.mathew@stolav.no