CPAP-behandling hos pasienter med kronisk klasehodepine

I denne studien skal vi se på effekten av nattlig bruk av CPAP som behandling av kronisk klasehodepine. CPAP innebærer bruk av en individuelt tilpasset maske. Den gir kontinuerlig positivt lufttrykk som holder luftveiene åpne slik at du får mer stabilt surstoff i blodet mens du sover. Dette kan redusere antallet klasehodepineanfall.

Om studien

Studien er avsluttet (2019)

Dette er en behandlingsstudie hvor vi skal se på effekten av bruk av CPAP som behandling av 30 pasienter med kronisk klasehodepine (CH). Pasienter med CH har som regel nattlige anfall og oksygen på maske kan avbryte hodepineanfallene.

Illustrasjonsbilde av en CPAP-maskin.
Bildet viser hvordan en CPAP-maske ser ut, og hvordan den blir festet over nese og munn.


Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Du kan delta i studien dersom du oppfyller disse kriteriene (inklusjonskriterier):

  • Kronisk klasehodepine, og kan skille den fra andre typer hodepine.
  • Villig til å opprettholde nåværende behandling av kronisk klasehodepine i hele studieperioden (6 måneder)
  • Mellom 18 og 65 år
  • Signert samtykke


Dersom du oppfyller ett eller flere av kriteriene under, kan du ikke delta i studien (eksklusjonskriterier):

  • Kan ikke benytte CPAP
  • Har ikke nattlige anfall
  • Graviditet eller planlagt graviditet
  • Endret behandling av kronisk klasehodepine eller søvn under 1 måned før inklusjon
  • Alvorlig psykisk lidelse eller misbruk av narkotika
  • Andre alvorlige kroniske smertetilstander

Du eller legen din kan ta kontakt med oss angående deltakelse i studien. Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

I studien skal du benytte denne CPAP-masken i fire måneder med ulike innstillinger, og du skal føre "hodepinedagbok" i seks måneder. I tillegg er det ønskelig at du møter opp til kontroller åtte ganger i løpet av studieperioden.

Hvis du deltar i studien får du kartlagt din klasehodepine godt, og mulighet til å prøve ut en behandling med lite bivirkninger. Du blir grundig undersøkt med tanke på søvnsykdom, og følges opp av en nevrolog i 6 måneder.

Vanlig bruk av forebyggende medisiner og anfallsbehandling er tillatt gjennom hele studien.

Kontaktinformasjon

Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine ved St. Olavs hospital i Trondheim
Forskningssykepleier: Gøril B. Gravdahl
Telefon: 72 57 51 47
E-post: goril.b.gravdahl@stolav.no


Les mer om Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine, St. Olavs hospital

Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine ved St. Olavs hospital i Trondheim

Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine ved St. Olavs hospital i Trondheim (facebook)