Digital søvnbehandling for deg som venter på behandling i psykisk helsevern

Søvnvansker er vanlig blant pasienter i psykisk helsevern, men tilgangen til medikamentfri og anbefalt behandling er begrenset. I denne behandlingsstudien undersøker vi effekten av en digital versjon av kognitiv atferdsterapi for søvnvansker sammenliknet med psykoedukasjon om søvnvansker for polikliniske ventelistepasienter i psykisk helsevern.

Om studien

Mange pasienter som står på venteliste for behandling på et Distrikt Psykiatrisk Senter (DPS) sliter med søvnvansker. I denne studien ønsker vi å undersøke effekten av en helautomatisk digital (nettbasert) behandling for søvnvansker for ventelistepasienter på flere norske DPS.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 23.11.2020

Hvem kan delta?

Du som blir forespurt om å delta i denne studien, er over 18 år, og har blitt henvist til behandling på et distriktpsykiatrisk sykehus (DPS). 

Alle pasienter som står på venteliste for å få poliklinisk behandling for psykisk lidelse på en av de deltakende DPS i denne studien, får tilsendt invitasjon om å delta. Denne invitasjonen blir sendt i det første brevet med informasjon om behandlingstilbud som du får fra DPS.


Hva innebærer studien?

Deltakelse i studien går over 12 måneder, mens søvnbehandlingen tar 6 - 9 uker. For å kunne si hvilken effekt søvnbehandlingen har, innhenter vi og registrerer opplysninger om deg. 

Du blir derfor bedt om å fullføre spørreskjema før behandlingen samt 9 uker, 6 måneder og 12 måneder etter at du fikk tilgang til behandlingen (se tidsskjema i kapittel A). Opplysninger som du skal registrere er kontaktopplysninger (navn og adresse) og din demografiske profil (kjønn, alder, utdanning). I tillegg blir det blant annet registrert opplysninger om din generelle helse, mentale helse, søvnvaner, og om dine daglige aktiviteter og vaner. Du skal også føre dagbok over søvnen din i syv dager. Søvndagboken er et kort skjema du fyller ut daglig på internett, og tar 2 - 3 minutter.

For å delta i denne studien må du først besvare et inklusjonsspørreskjema på internett. Her blir du vurdert om du har søvnvansker og er kvalifisert for å delta i denne studien. Spørreskjemaet fyller du ut etter at du signerer denne samtykkeerklæringen. Hvis du er kvalifisert til studien og samtykker til å delta vil du bli sendt meldinger og/eller oppringt av studiemedarbeidere før og etter behandlingen. Hensikten med disse kontaktene er å gi en muntlig gjennomgang av hva studien innebærer for deg og eventuelt besvare spørsmål du har angående hva deltakelsen innebærer, å minne deg på spørreskjema samt svare på eventuelle tekniske spørsmål.  

Før behandlingsstart blir du ved randomisering (loddtrekning) plassert i en av to mulige behandlingsgrupper. Begge har vist seg å gi god effekt mot søvnvansker i tidligere forskning:

Gruppe 1: Her får du tilgang til et nettsted med relevant informasjon om søvnløshet og gode søvnvaner. 

Gruppe 2: Her får du tilgang til et internettbasert behandlingsprogram, laget for å gi tilpassede instruksjoner om hvordan du skal forbedre søvnen din. Du får også ukentlige oppgaver som du må gjennomføre. I tillegg til dette må du føre søvndagbok gjennom hele behandlingen (6 uker).

Deltakere med tilholdssted i Trondheim vil kunne bli oppringt med forespørsel om å gjennomføre tilleggsmålinger av søvn og dagtidsaktivitet med måleutstyr som blir festet på håndleddet (aktigrafi) og ved siden av sengen. Disse blir kontaktet spesifikt om dette. Vær oppmerksom

Eventuell deltakelse i studien påvirker ikke det ordinære tilbudet du vil få i DPS.

Kontaktinformasjon

Nasjonal koordinator

Simen Saksvik
Telefon: 920 62 945

Koordinator ved samarbeidende heleforetak

 • Stavanger Universitetssykehus: Signe Karen Dørheim
 • Akershus Universitetssykehus: Bjørn Holmøy
 • Helse Møre og Romsdal: Kristen Hagen
 • Helse Nord-Trøndelag: Sara Germans Selvik
 • Voss DPS: Frédéric André Eftevåg Larsen
 • Helse Bergen: Bjarne Hansen

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

 • Akershus universitetssykehus
 • Helse Bergen
 • Helse Møre og Romsdal
 • Helse Nord-Trøndelag
 • Helse Stavanger