MIGRINOR

Forbedring av forebyggende behandling mot migrene

Dette prosjektet er for deg som har migrene og skal begynne med eller bytte et medikament som forebyggende behandling mot migrene. Prosjektet kan bidra til å klargjøre hvilke legemidler og doser som er best for behandling av migrene hos forskjellige personer.

Om studien

I dette prosjektet skal vi forsøke å kartlegge effekt og bivirkninger av forebyggende migrenebehandling på en ny måte. Ved å måle hvor mye av medisinen som er i blodet (konsentrasjon i blodet), kan vi kartlegge sammenhengen mellom opplevde effekter og bivirkninger av medisinen, dosen som blir tatt og blodkonsentrasjon vi oppnår.

Fire blodprøveglass

Vitenskapelig tittel

Migri-Nor

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Du kan delta hvis du har migrene og skal begynne med, eller bytte et, medikament som forebyggende behandling mot migrene. I utgangspunktet trenger du ingen henvisning fra fastlegen for å delta i denne studien. Du må bo i Trøndelag for å delta.

Hva innebærer studien?

Først får du en konsultasjon hos nevrolog og dere vil sammen avgjøre om det er tilrådelig at du starter med forebyggende medisin. Du blir deretter spurt om du vil være med i denne studien. Du må vente fire uker med oppstart av medisin. I denne perioden skal du kun føre hodepinedagbok. Etter oppstart blir du fulgt i minimum 12 uker. Det blir tatt blodprøver ved fire forskjellige tidspunkt. 

Gjennom hele forløpet skal du føre hodepinedagbok daglig. Underveis blir du fulgt opp med telefonkonsultasjoner. Etter 12 ukers behandling får du en kontrolltime, enten per telefon/video eller ved fysisk oppmøte. 

Dersom både legen og du ønsker å fortsette med forebyggende behandling, kan du bli invitert til å forlenge studiedeltakelsen og oppfølgingen i ytterligere tre måneder.Kontaktinformasjon

Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine ved St. Olavs hospital i Trondheim.

Du trenger ingen henvisning fra fastlegen for å delta i denne studien. 

Ta direkte kontakt på: hodepine@ntnu.no (merk epost med MigriNor)


Ved overordnende spørsmål om studien kan du ta kontakt med:
Dr. Tore Wergeland Meisingset
Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi
St. Olavs hospital
E-post: tore.w.meisingset@ntnu.no