Hjemmebasert biofeedback som migrenebehandling

Vi har utviklet et hjemmebasert behandlingsprogram for voksne som benytter prinsippet om biofeedback for å forebygge migrene. Biofeedback er et samlebegrep for ulike metoder som gjør oss bevisst på og i stand til å styre kroppens ubevisste prosesser. Dette kan hjelpe deg med å redusere antall migreneanfall. Behandlingen er medikamentfri.

Om studien

Formålet med studien er å forske på effekten av biofeedback som en forebyggende behandling ved hjelp av Cerebri for pasienter med migrene. Studien varer i minst 4 måneder, inkludert 4 uker loggføring av hodepinedagbok i forkant av behandling. Av vitenskapelige hensyn vil noen pasienter føre hodepinedagbok i 16 uker før de begynner behandling, slik at total varighet av studien er 7 måneder for denne gruppen. Det er tilfeldig hvilken gruppe du havner i. Alle deltakere får 12 uker behandling med Cerebri.

Dame som ligger med en mobiltelefon i venstre hånd og en grå strikk rundt høyre pekefinger.

Vitenskapelig tittel

Cerebri randomisert kontrollert studie

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Du kan delta i studien dersom du oppfyller følgende kriterier: 
 • Er 18 år eller eldre.
 • Har episodisk migrene.
 • Har mellom 4 og 14 dager med hodepine i måneden. 
 • Bruker iPhone eller Android smarttelefon.

Du kan ikke delta i studien dersom du oppfyller ett eller flere av kriteriene under:
 • Har en annen alvorlig hodepine.
 • Bruker to eller flere typer forebyggende behandling mot migrene.

Studien er åpen for deltakere fra hele landet. 

Pasienter kan melde interesse på studienettsiden eller ta direkte kontakt på hodepine@ntnu.no, og trenger ikke henvisning fra fastlege. Diskuter gjerne muligheten for studiedeltagelse med pasienter som du vurderer er kandidater for studien.

Hva innebærer studien?

Studien innebærer utprøving av en ny forebyggende migrenebehandling. Behandlingen er medikamentfri og tar i bruk biofeedback for å forebygge migreneanfall. Biofeedback innebærer å måle kroppslige signaler, slik som muskelspenning, hjerterytme og temperatur, og å lære seg teknikker for å påvirke disse. Behandling foregår ved hjelp av et nytt medisinsk utstyr, Cerebri, som er under utprøving. Formålet med denne studien er å evaluere effekt av den forebyggende behandlingen for pasienter med migrene.

Alle deltakere får 12 uker forebyggende behandling med Cerebri. Før deltakelse i studien har du et digitalt videomøte med en nevrolog. Nevrologen henter inn relevant medisinsk informasjon samt detaljert informasjon om hvilken type migrene du har. Dersom du oppfyller kriteriene for å delta i studien, og samtykker til deltakelse i studien, kan du delta. For å delta må du ha tilgang til en iPhone eller Android-telefon hjemme. 

Ved behandling bruker du to sensorer, én på fingeren og én på skulderen. Sensorene plukker opp signaler fra kroppen som kan ha sammenheng med migrene. Målingene fra sensorene kan du se i en mobilapplikasjon, som også vil hjelpe deg med å tolke signalene. Å redusere muskelspenning, og øke fingertemperatur og pulsvariasjon, er tegn på at du avspenner og nedregulerer nervesystemet ditt. Dette kan gi færre og mindre alvorlige migreneanfall. 

Det er enkelt å feste sensorene til kroppen, og de gjør ikke vondt å bruke. Du gjennomfører biofeedback enkelt hjemme hos deg selv, i minst 10 minutter hver dag. Du bruker den samme mobilapplikasjonen til å føre hodepinedagbok hver dag. En hodepinesykepleier vil være tilgjengelig via e-post og kunne ringe deg ved behov dersom det dukker opp spørsmål eller utfordringer underveis. 

I prosjektet vil vi også innhente og registrere opplysninger om deg. I konsultasjonen med nevrolog og ved gjennomgang av din pasientjournal innhentes relevant informasjon om migrenetilstanden din, andre relevante sykdommer og medisinbruk. Det er kun utvalgt helsepersonell som har tilgang til opplysningene. 

Mobilapplikasjonen vil trygt lagre dine sensormålinger og data fra din hodepinedagbok. Denne informasjonen er med på å forme et persontilpasset biofeedbackprogram for deg i løpet av behandlingsperioden. Det vil også bli samlet inn informasjon om ditt bruksmønster for å forbedre brukervennligheten til appen. Spørreskjemaer du fyller ut i appen vil også lagres. 

Det er frivillig å delta i studien. Du kan når som helst, og uten å oppgi noen grunn, trekke deg fra studien. Dette vil ikke ha konsekvenser for din normale behandling. For å delta i studien må du signere samtykkeerklæring.

Kontaktinformasjon

Les mer om studien og meld din interesse her, eller ta kontakt på hodepine@ntnu.no 

Ved overordnede spørsmål om studien kan du ta kontakt med:
Overlege Tore Wergeland Meisingset, PhD
Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi,St. Olavs hospital


Samarbeidspartnere

Samarbeid med

 • Akershus universitetssykehus
 • Helse Bergen
 • Universitetssykehuset Nord-Norge

Studien ledes av Norsk senter for hodepineforskning  (NorHEAD). Følgende sykehus deltar i studien:

 • St. Olavs hospital
 • Akershus universitetssykehus 
 • Haukeland universitetssykehus
 • Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN)