Hjernefunksjon ved migrene

Hvilke endringer finner sted i hjernen hos personer med migrene? Kan vi måle disse forandringene og kan det fortelle oss hvorfor et anfall blir utløst? I denne studien måler vi hjernens funksjon etter vanlig søvn og for lite søvn for å forsøke å forstå årsaken til migrene.

Om studien

Studien er avsluttet!

I denne studien skal vi måle elektriske bølger fra hjernebarken (EEG) og hvordan hjernen reagerer på magnetstimulering (TMS). Dette er velkjente metoder som brukes både i forskning og pasientutredning på sykehusene. Samtidig kan vi nå bruke disse metodene til å få helt ny kunnskap om hvorfor hjernen utløser migrene hos de som får dette. For å undersøke dette trenger vi både personer med og uten migrene i studien.

En mannlig lege fester noe på hodet til en kvinnelig pasient. To kvinnelige leger ser på.

Vitenskapelig tittel

The importance of sleep for migraine pathophysiology: The effect of insufficient sleep on cortical function in migraine

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 13.01.2020

Hvem kan delta?

Du kan delta i studien dersom du oppfyller disse kriteriene (inklusjonskriterier):

  • Personer med migrene: Migrene mellom en og seks ganger i måneden.
  • Kontrollpersoner uten migrene: Mild hodepine sjeldnere enn en gang i måneden.
  • Alder mellom 18 og 65 år.
  • Innenfor 1,5 time kjøreavstand fra St. Olavs hospital.
  • Signert samtykke til å delta i studien.

Dersom du oppfyller ett eller flere av kriteriene under, kan du ikke delta i studien (eksklusjonskriterier):

  • Bruk av forebyggende medikamentell behandling mot migrene.
  • Har annen hodepine syv dager eller mer i måneden.
  • Andre sykdommer som krever medikamentell behandling.
  • Ofte bruk av smertestillende.
  • Gravid.

Hva innebærer studien?

I denne studien vil personer med migrene bli undersøkt av en nevrolog som vurderer migrenediagnosen. I tiden etter dette vil hjernens funksjon bli undersøkt av en annen lege gjennom tre besøk ved St. Olavs hospital hvor du før ett av besøkene skal sove mindre enn vanlig. Underveis i studien skal vi følge hodepine med en hodepinedagbok og søvn med en avansert klokke og en søvndagbok.

Kontaktinformasjon

Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine, St. Olavs hospital, Trondheim

Forskningssykepleier: Gøril Bruvik Gravdahl
E-post: goril.b.gravdahl@stolav.no