CandMig

Kandesartan mot migrene

CandMig står for «Candesartan for migraine prevention” og er en behandlingsstudie for episodisk migrene. I denne studien undersøker vi om blodtrykksmedisinen kandesartan kan forebygge anfall hos de med hyppig migrene.

Om studien

Kandesartan er en blodtrykksmedisin som brukes av millioner av mennesker rundt omkring i verden. Basert på tilbakemeldinger fra de som bruker medisinen, har man funnet ut at medisinen også har en gunstig effekt på migrene. Det finnes studier som støtter dette, men de er dessverre små og ikke designet for å se på migrene spesifikt. Det mangler altså god nok dokumentasjon som viser hvor effektivt kandesartan kan forebygge anfall hos de med hyppig migrene. Det ønsker vi å gjøre noe med. Vi vil at kandesartan skal bli tilgjengelig for flere, både i Norge og rundt om i verden, og at kostnadene blir dekket på såkalt «blå resept». 

Logo CandMigLes mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er avsluttet

Hvem kan delta?

Du kan delta i studien dersom du:
 • Er mellom 18 og 64 år  
 • Har mellom 2-8 migreneanfall i måneden 
 • Ikke har forsøkt kandesartan (Atacand) tidligere
 • Ikke bruker andre migreneforebyggende medisiner

En kvnnelig lege måler blodtrykk på en dame.


Hva innebærer studien?

Dette er en legemiddelstudie. Det betyr at alle som deltar i studien vil motta studiemedisin som inneholder enten kandesartan eller narremedisin (placebo). Vi vil teste ut to styrker av kandesartan (8mg og 16mg) for å se om ulik styrke påvirker effekt og bivirkninger av medisinen. Studien varer i til sammen 21 uker og du må føre hodepinedagbok på en App på din smarttelefon hver dag mens du er med i studien. Du vil bli undersøkt av en nevrolog 3 ganger i løpet av studien, og etter at studien er slutt vil du få en vurdering av hvilken behandling som er best for din hodepine. Kandesartan er en type forebyggende migrenebehandling, og vil ikke påvirke anfallsmedisiner. Du kan ta anfallsmedisiner mot migrene som du pleier under hele studien. 

Applikasjonen (appen) CandMig3 for smart-telefoner er laget for deltagerne i studien. Bruk av appen forutsetter at deltageren har gitt informert, skriftlig samtykke til å delta i studien. Appen er et verktøy for daglig innregistrering av hodepine- og helseinformasjon i CandMig3-studien. Informasjonen danner grunnlaget for å vurdere sikkerhet og effekt av daglig bruk av candesartan ved episodisk migrene.

Studien er godkjent av Statens legemiddelverk (referanse: 19/17228-6) og regional etisk komite (REK midt, referanse: 63527). INB ved NTNU har databehandleransvar for opplysningene som registreres i appen og det er egne avtaler om databehandleransvar med de deltagende sykehusene og med det norske programvareselskapet CheckWare som lager dataprogrammer for digitale helsetjenester.

Dataene som registreres inn i appen sendes direkte til lagring på CheckWare sine servere. Hvis mobiltelefonen ikke er tilkoblet nett kan dataene midlertidig lagres på telefonen. Du vil da få en varselmelding om dette. Når alle studiedeltagerne har avsluttet behandlingen vil dataene overføres til Klinisk forskningsenhet Midt-Norge ved St. Olavs hospital for videre bearbeidelse og lagring.

Appen vil be om tilgang til mobilens kamera for å kunne gjøre kobling til QR-kode. Appen vil ikke hente informasjon fra andre området på din telefon. Kun data som registreres inn i appens hodepinedagbok vil sendes til lagring hos CheckWare.


Kontaktinformasjon

 

Ønsker du å delta? 
Du trenger ikke henvisning fra lege.
Ta direkte kontakt med oss på hodepine@ntnu.no (merk epost med CandMig)


Deltakere inkluderes ved følgende sykehus
 

Universitetssykehuset i Nord Norge, Nevrologisk poliklinikk v/Kai-Ivar Muller

Nordlandssykehuset, Nevrologisk poliklinikk v/Karl B. Alstadhaug

St. Olavs hospital, Nevrologisk poliklinikk v/Lise Rystad Øie

Molde sykehus, Nevrologisk poliklinikk v/Bernd Muller

Haukeland sykehus, Nevrologisk poliklinikk v/Marte-Helene Bjørk

Sørlandssykehuset, Nevrologisk poliklinikk v/Magne Geir Bøe

Oslo Universitetssykehus, Nevrologisk poliklinikk v/Bendik Winsvold

Rikshospitalet, Nevrologisk poliklinikk v/Anne Hege Aamodt

Akershus universitetssykehus, Nevrologisk poliklinikk v/Christofer Lindquist

 

Ved overordnede spørsmål om studien kan du ta kontakt med: 


Dr. Lise Rystad Øie
Avdeling for nevrologi og Klinisk Nevrofysiologi v/St.Olavs hospital
 
Forskningssykepleier Gøril Bruvik Gravdahl
Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine, St. Olavs hospital 


Les mer om NorHead her

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

 • Akershus universitetssykehus
 • Helse Bergen
 • Helse Møre og Romsdal
 • Nordlandssykehuset
 • Oslo universitetssykehus
 • Sørlandet sykehus
 • Universitetssykehuset Nord-Norge