Ny app for forebyggende behandling av migrene hos ungdom

Vi har utviklet et mobiltelefonbasert behandlingsprogram for ungdom som tar i bruk prinsippet om biofeedback som forebyggende behandling ved migrene. Ved biofeedback måler du signaler fra din egen kropp. Disse målingene bruker vi til å lære deg atferdsendrende tiltak og teknikker som kan hjelpe deg med å redusere antall hodepineanfall.

Om studien

Denne studien er avsluttet!

Vi har utviklet en app der mobiltelefonen blir koblet til trådløse, bærbare sensorer som måler muskelspenning, temperatur og puls. Målingen blir deretter brukt for biofeedback. 

Appen inneholder instruksjoner for hvordan behandlingen blir gjennomført, og en hodepinedagbok for å registrere hodepiner. Behandlingen innebærer at du bruker appen og sensorene i ca. 10 minutter daglig i to måneder.
En dame som sitter i en stol med en mobiltelefon i fanget. Foto

Foto: Kim Sørensen/NTNU


Vitenskapelig tittel

Pilotstudie for ny app for behandling av migrene hos ungdom

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Du kan delta i studien dersom du oppfyller disse kriteriene (inklusjonskriterier):

  • Du har migrene mellom 2 og 8 ganger i måneden 
  • Du er mellom 12 og 18 år og bor i Trøndelag.
  • Du har tilgang til en iPhone
  • Du har signert samtykke til å delta i studien


Dersom du oppfyller ett eller flere av kriteriene under, kan du ikke delta i studien (eksklusjonskriterier):

  • Du bruker medisiner mot migrene hver dag
  • Du snakker og forstår ikke norsk
  • Du har betydelig hørsel- eller synshemming
  • Du har alvorlig nevrologisk eller psykiatrisk sykdom


Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Behandlingen innebærer at du bruker appen og sensorene i ca. 10 minutter daglig i to måneder. Mobiltelefonen din blir koblet til trådløse, bærbare sensorer som måler muskelspenning, temperatur og puls. Målingen vil så brukes for biofeedback. 

Appen inneholder instruksjoner for hvordan behandlingen blir gjennomført, og en hodepinedagbok for å registrere hodepiner.

Vanlig bruk av anfallsmedisiner er tillatt gjennom hele studien.

Bildet viser en dame sitt fang hvor det ligger en mobiltelefon. Foto

Bildene viser hvordan utstyret ser ut. Foto: Kim Sørensen/NTNU


Kontaktinformasjon

Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine, St. Olavs hospital
Forskningssykepleier: Gøril Bruvik Gravdahl
Telefon: 72 57 51 47

Du, dine foresatte eller legen din kan ta kontakt med oss angående deltakelse i studien.