Ny måte å sette Botox på ved kronisk migrene

Legemiddelet Botox injisert (sprøytet inn) på ulike steder i hodebunnen brukes allerede ved kronisk migrene. I denne studien skal vi se hvordan pasientene reagerer på en ny måte å sette injeksjonene på, med nesten halvert dose og færre stikk.

Om studien

Denne studien er avsluttet!

Det blir satt mindre doser med Botox på punkter i hodebunnen. Dette er illustrert på bildet. Samme behandling gjøres i dag, men da er dosene større og blir satt på flere steder i hodebunnen. 

Dette er en pilotstudie som blir gjort av ansatte ved Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine ved St. Olavs hospital i Trondheim uten støtte fra legemiddelindustrien. Studien blir også gjort ved et hodepinesenter i USA.

Bilde av et kranie sett fra siden.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Du kan delta i studien dersom du oppfyller disse kriteriene (inklusjonskriterier):

  • Hatt kronisk migrene i minst et halvt år
  • Er mellom 18 og 64 år
  • Bosatt i Trondheimsområdet
  • Signert samtykke

Dersom du oppfyller ett eller flere av kriteriene under, kan du ikke delta i studien (eksklusjonskriterier):

  • Sykdom eller annen årsak til at du ikke tåler Botox
  • Forsøkt Botox tidligere
  • Annen hodepinesykdom, inkludert medikamentoverforbrukshodepine (MOH)
  •  Graviditet eller planlagt graviditet
  • Bruk av mer enn en forebyggende behandling av hodepine under studien
  • Alvorlig psykisk lidelse eller misbruk av narkotika

Du eller legen din kan ta kontakt med oss angående deltakelse i studien. Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Studien varer i 16 uker, og innebærer tre besøk på St. Olavs hospital.

Om «hodepinedagboken» bekrefter at du har kronisk migrene får du injeksjonene med Botox etter fire uker. Alle får aktivt medisin. Du skal så føre «hodepinedagbok» i 12 uker hvor en forskningssykepleier vil ringe deg tre ganger for å høre hvordan det går, før det avsluttende besøket.

Du kan bruke anfallsmedisin som vanlig, og inntil en forebyggende migrenemedikament mens du er med i studien.

Kontaktinformasjon

Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine ved St. Olavs hospital i Trondheim.

Forskningssykepleier: Gøril B. Gravdahl
Telefon: 72 57 51 47
E-post: goril.b.gravdahl@stolav.no

Les mer om Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine, St. Olavs hospital

Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine ved St. Olavs hospital i Trondheim

Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine ved St. Olavs hospital i Trondheim (Facebook)