Testikkelkreft: Utprøving av en type forebyggende cellegift som skal forhindre tilbakefall av sykdommen (SWENOTECA ABC-studien)

Studien skal sammenligne ulike forebyggende cellegiftkurer hos pasienter med testikkelkreft uten tegn til spredning, men med økt risiko for tilbakefall.

Om studien

Studien inkluderer deg med testikkelkreft av typen seminom, men uten tegn til spredning. Du må ha økt risiko for tilbakefall, det vil si enten en svulst i testikkelen over 4 cm eller innvekst i rete testis (en struktur i testikkelen). Målet med studien er å se om risikoen for tilbakefall av sykdommen blir lavere med ny type behandling.

Pasientinformasjonsskriv

 SWENOTECA ABC-studien

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Om du vil delta i studien må du ha økt risiko for tilbakefall, det vil si enten en svulst i testikkelen over 4 cm eller innvekst i rete testis (en struktur i testikkelen).

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

I studien trekker vi lodd om hvilken av de to typene behandling du skal få. Dagens standard eller ny behandling. Undersøkelser og oppfølgning er den samme i studien som du ellers ville hatt, med unntak av utfylling av spørreskjema i flere år etter behandling. Den forebyggende behandlingen som blir brukt som standard i dag blir gitt over en dag, mens den nye behandlingen blir gitt over fem dager. Den nye behandlingen gir flere bivirkninger, blant annet kortvarig hårtap. Dette vil du få mer informasjon om. Vi håper at den nye behandlingen skal redusere sjansen for tilbakefall mye mer effektivt en dagens behandling.

Kontaktinformasjon

Overlege Torgrim Tandstad, Kreftklinikken, St. Olavs hospital, Trondheim.
Telefon: 72826166
E-post: torgrim.tandstad@stolav.no

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Helse Bergen
  • Universitetssykehuset Nord-Norge
  • Oslo universitetssykehus