Her finner du resultater fra Norsk hjerteinfarktregister

Resultater

Resultater fra Norsk hjerteinfarktregister publiseres i årsrapporten, og i interaktive rapporter på nettet.

Resultatportal for Norsk hjerteinfarktregister

Registeret har laget en resultatside som viser resultater for kvalitetsindikatorer og annen beskrivende statistikk. Resultatene oppdateres jevnlig.

Lenke til interaktiv rapport
Bilde av forsiden til resultatportalen

Interaktive resultater for poliklinisk oppfølging etter hjerteinfarkt

Interaktive resultater
Tekst

Norsk hjerteinfarktregister på kvalitetsregistre.no

Kvalitetsregistre.no
Grafisk brukergrensesnitt, tekst, applikasjon

Rapporter

Rapporter fra Norsk hjerteinfarktregister, inkludert årsrapport finnes nå på siden Rapporter. Følg lenka her. 

Rapporter
Bilde av forside
Sist oppdatert 23.04.2024