Har du hørt at høyhæla sko skader foten din?

En ny studie ved St. Olav støtter ikke påstanden om at langvarig bruk av høye hæler er årsak til skjev stortå. Forskeren vil likevel ikke anbefale bruk av høye hæler.

Christina Yvonne Olsen
Publisert 20.07.2016

– Vi fant ingen sammenheng mellom bruk av høye hæler og hallux valgus, slitasje i stortå, hammertær eller feilstilling i bakfoten, sier ortoped Grethe Borchgrevink, som var leder for studien.
Hun vil likevel ikke anbefale bruk av høye hæler over tid.
– Vi kan ikke si at høyhælte sko ikke skader føttene. Ved utfylling av selvrapportskjema oppga gruppen som brukte høyhælte sko å ha mer smerter i føttene og det var mer belastningsskader i huden, enn hos de som ikke brukte slike sko. Det er heller ikke mulig å studere alle aspekter ved foten i en enkelt studie. Foten har 26 knokler med ledd mellom disse, og vi har bare vurdert noen få, understreker Borchgrevink.

Bakgrunnen for studien er at mye faglitteratur forkynner sammenheng med kvinners bruk av høye hæler og fotdeformiteter. Dette er også allment akseptert. Påstanden har imidlertid ikke vært vitenskapelig fundert.

Bakgrunn: Forsker trenger kvinner for å forske på bruk av høye hæler
 
– Vi ønsket å forske på sammenheng mellom smerter, deformiteter i føttene og bruk av høyhælte sko og det var viktig at gruppene som skulle sammenliknes hadde stor forskjell i grad av belastning, sier Borchgrevink.

197 kvinner i alderen 40-66 år ble delt i to grupper, der den ene gruppen hadde brukt høye hæler hver dag i arbeidslivet i minst fem år, mens kvinnene i den andre gruppen aldri hadde brukt høye hæler i arbeidslivet.
– Vi tok røntgen av alle kvinnene, og både undersøkende ortoped og radiolog som gjennomgikk bildene var blindet for kvinnenes gruppetilhørighet, og visste ikke hvilke kvinner som hadde brukt høye hæler og hvem som ikke hadde det. Dette styrker kvaliteten på studien, mener Borchgrevink.


Hallux valgus (skjev stortå på norsk), er en feilstilling av stortåen slik at den vris i retning av lilletåen. Tilstanden er ofte ledsaget av ubehag og smerter fra stortåens grunnledd, som kan hovne opp og bli svært markert på innsiden av foten. De fysiske forandringene i foten kan gjøre det vanskelig å finne sko som passer godt på foten. Tilstanden er svært vanlig, og er langt hyppigere hos kvinner enn hos menn.

– Vi finner altså ikke hold i påstanden om at kvinner selv er årsak til Hallux valgus, og slik kan kanskje studien bidra til å avlaste en pasientgruppe som kan ha følt seg stigmatisert, sier Borchgrevink.