Nytt brukerutvalg for St. Olav oppnevnt

Nye representanter til Brukerutvalget for 2016 og 2017.

Christina Yvonne Olsen
Publisert 20.07.2016

Som medlemmer i Brukerutvalget for St. Olavs Hospital HF for 2016 og 2017 oppnevnes:
(* = ny)


Øistein Edvardsen* - Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse FFO/MR
Jon Aksel Johnsen - Revmatikerforbundet FFO/NT
Per Skjei* - Kreftforeningen – seksjon Midt Norge
Nina Braadland* - Norsk Forbund for Utviklingshemmede SAFO/ST
Anne Gina Lie-Pedersen - Mulitippel Sklerose FFO/ST
Ronni Reitan* - Diabetesforbundet FFO/ST
Lise Connelly* - Foreningen for muskelsyke FFO/ST
Anne Lein* - Stoffskiftesykdommer FFO/ST
Jan Hermann Pedersen* - Parkinsonforeningen FFO/ST
Bjørn Pettersen Bratvik - Norges Astma- og Allergiforbund FFO/ST
Som leder oppnevnes: Anne Gina Lie-Pedersen
Som nestleder oppnevnes: Ronni Reitan

Saksfremlegg i styremøte 19. november 2015