Runa Heimstad blir fagdirektør

Runa Heimstad (59) er ansatt som ny fagdirektør ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Hun har bakgrunn som fødselslege, og har de siste seks årene vært klinikksjef for Kvinneklinikken på St. Olav.

Marit Kvikne
Publisert 20.07.2016

Med Heimstad ved det faglige roret, får universitetssykehuset en fagdirektør med betydelig erfaring som kliniker og leder. Sykehusdirektør Nils Kvernmo beskriver en person med stor integritet.
– Jeg er trygg på at vi får en dyktig og velegnet fagdirektør. I tillegg til erfaringen fra klinikken har hun også akademisk kompetanse, sier Kvernmo. Han legger også vekt på at hun kjenner St. Olavs Hospital godt, og har god innsikt i de utviklingsoppgavene som sykehuset er inne i.
– Dette er viktig når vi skal oppfylle vår visjon om fremragende behandling. Heimstad får blant annet ansvar for forbedringsarbeidet som har stor oppmerksomhet på pasientsikkerhet.

Faglig pådriver

Den nye fagdirektøren er både spent og ydmyk når hun snakker om den jobben hun skal ta fatt på.
– Etter 22 år ved sykehuset kjenner jeg utfordringsbildet godt, og jeg vet hvilke ressurser som finnes i sykehuset, i klinikkene og stabene. Det er mulighetene vi har sammen som motiverer meg til denne jobben. Sammen med Kvernmo blir min oppgave å være pådriver for å lande de oppgavene vi er i gang med. Jeg tenker spesielt på ny pasientjournal, integrasjonsprosjektet med universitetet, mottaksprosjektet og arbeidet med standardiserte pasientforløp, uttaler Heimstad.

Flere kvalifiserte søkere

Det var konkurranse om stillingen som fagdirektør. Kvernmo har hatt med seg en ansettelseskomite med representanter fra klinikksjefer og tillitsvalgte, og har også hatt bistand fra rekrutteringsbyrået Headvisor.
– Det er bra at det er stor interesse for de tunge lederstillingene i sykehusene. Det lover bra for å sikre god faglig kvalitet framover, mener Kvernmo, som har hatt sju kvalifiserte søkere med i vurderingen.

Runa Heimstad overtar stillingen etter Johan Fredrik Skomsvoll som per i dag er konstituert som fagdirektør. Det er ikke satt endelig dato for når hun tiltrer, men planen er at det skjer før jul.