Utlysning av forskningsmidler for 2016

St. Olavs Hospital utlyser nå midler til finansiering av forskningsprosjekter ved St. Olavs Hospital med søknadsfrist 15. januar 2016. Midlene forutsettes fordelt til prosjekter som faller inn under St. Olavs Hospitals forskningsstrategi.

Nina Slind
Publisert 20.07.2016