Beredskap

Se hvordan analyse brukes i Ambulansetjenesten

Sammenstilling av data er et nødvendig grunnlag for kunnskapsbasert utvikling og dimensjonering av ambulansetjenesten, og slik kan beredskapen optimaliseres.

Solveig Lilleberg
Publisert 29.06.2020

Se videoen der medisinsk fagansvarlig Per Christian Juvkvam forteller og viser hvordan analyse med QlikView brukes i Ambulansetjenesten.

Analyse i Ambulansetjenesten

Ambulansetjenesten dokumenterer data fra oppdrag i «Ambustat» på nettbrett eller PC. Data importeres til analyseverktøyet Qlikview. Dette verktøyet videreutvikles fortløpende, og er nå delt med og utnyttet av ledelse og nøkkelpersonell i klinikkene.

Data er lagt i datavarehus i Helse Midt-Norge, og kan dermed gjøres tilgjengelig for analyse sammen med andre datakilder. I Qlikview er det også lagt opp til analyse av kjøretøydata og beredskapsanalyse på grunnlag av data fra kjøretøymodul i BliksundWeb.

Per Christian Juvkvam med en ambulanse i bakgrunnen. Foto
 

Ambulansetjenesten Midt-Norge