Verdens aids-dag 1. desember

Aids-dagen er solidaritetsdagen for verdens 36 millioner hiv-positive og aids-syke. Den aller største reduksjonen i antall hiv-smittede har funnet sted blant barn. Fra 2001 til 2014 ble hele 58 prosent færre barn smittet. Dette er hovedsaklig fordi økt tilgang til antivirale medisiner (legemidler mot virus) gjør at man kan  hindre smitte fra mor til barn.

Astrid Haugen
Publisert 30.11.2016

​FN-sambandet skriver på sine nettsider at FNs tusenårsmål nummer 6 skulle stoppe spredningen av hiv og aids og reversere trenden fra en økning til en reduksjon i antall nye tilfeller innen år 2015. Dette målet er nådd.

Nå jobber FN for at alle globalt skal få tilgang til hiv-behandling og for at epidemien skal stanses helt innen 2030 gjennom ett av FNs bærekraftsmål.

Nedgang

Den nyeste rapporten fra UNAIDS (2015) viser at 36,9 millioner mennesker levde med hiv-smitte i 2014, og at 2 millioner nye hiv-smittede ble registrert. Dette er en nedgang fra 2001 med 38 prosent og i tråd med tusenårsmålet.
Når det gjelder de som utvikler aids, døde 1,2 millioner mennesker av aids-relaterte sykdommer i 2014. Det er en sterk reduksjon, og utgjør en 42 prosents nedgang fra 2005.

Den røde sløyfen. Globalt symbolet for solidaritet med hiv-positive og aids-syke. Foto

Illustrasjon: Globalt symbol for solidaritet med hiv-positive og aids-syke.

Helsenorge.no om hiv og aids

HivNorge

Avdeling for infeksjonssykdommer, St. Olav