Verdens ryggmargsskadedag 5. september

Den internasjonale ryggmargsskadeforeningen vil øke bevisstheten om forekomst og konsekvenser av en ryggmargsskade.

Astrid Haugen
Publisert 05.09.2016
Sist oppdatert 25.10.2016

Verdens ryggmargsskadedag

Skader i ryggmargen kan gi varige og sammensatte følger. Konsekvensene kan være organovergripende og medfører ofte store og sammensatte funksjonstap som krever spesiell kompetanse i forbindelse med primærbehandling, rehabilitering og oppfølging.

En traumatisk ryggmargsskade oppstår som følge av et ytre traume, som direkte eller indirekte skader ryggmargen. Ikke-traumatiske skader på ryggmargen skyldes andre forhold, som for eksempel infeksjoner, blodpropp, svulst eller blødning. Alvorlighetsgrad av ryggmargsskaden er avhengig av skadens nivå og omfang.

Les hele kronikken til overlege Annette Halvorsen i Dagens Medisin

Verdens ryggmargsskadedag

Store konsekvenser for den enkelte

- Landsforeningen for ryggmargsskadde skriver at ryggmargsskader med resulterende lammelser har store konsekvenser for den enkelte hvor lammelser og funksjonsnedsettelser er organovergripende, i større eller mindre grad, alt etter hvor alvorlig skaden er, hvor mye av ryggmargen som er skadet og hvilket nivå av ryggmargen som er skadet. I tillegg vil en ryggmargsskade kunne medføre en økt økonomisk belastning for den enkelte, inkludert i han eller hennes nettverk. Statistiske kostnadsanalyser for ryggmargsskader har blitt utført, blant annet i USA, hvor beløp per person avhengig av skadeomfanget kan koste USD 334,000 til 1 million i det første året etter skade. Kostnader i påfølgende år varierer fra USD 41,000 til 178,000. Dette viser at ryggmargsskader er kostbart ikke bare for den enkelte, men også sosialøkonomisk. Det er derfor viktig og god politikk å både forebygge, rehabilitere og forske på ryggmargsskader.

Verdens helseorganisasjon (WHO) estimerer at det er cirka 3,2 millioner med ryggmargsskader i verden og tallet hadde nok vært mye høyere om det ikke var for at dødeligheten i store deler av verden er veldig høy etter en ryggmargsskade.

Les hele artikkelen hos Landsforeningen for ryggmargsskadde


 

Representanter fra Landsforening for ryggmargsskadde (LARS) sammen med representanter fra styringsgruppe for NorSCIR. Foto: Landsforening for ryggmargsskadde

Norsk ryggmargsskaderegister NorSCIR (stolav.no)

Norsk ryggmargsskaderegister (kvalitetsregistre.no)

 SCI day

Den 5. september 2016, er utpekt som SCI day

«for a spinal cord injury inclusive world»

 

En person som står ved siden av en plakat
Annette Halvorsen er overlege ved Avdeling for ryggmargsskader ved St. Olavs Hospital, leder av Norsk ryggmargsskaderegister (NorSCIR) og prosjektleder i Nordisk ryggmargsskaderegister.

 

En person som står ved siden av et skilt
Ann Louise Pettersen er registerkoordinator for NorSCIR og prosjektkoordinator i prosjektet for etablering av et Nordisk ryggmargsskaderegister.