– Stor dag i St. Olavs historie

Det har tatt tid, men endelig var gledens dag her. Det nye akuttpsykiatriske bygget på Østmarka ble offisielt åpnet 26. oktober 2017.

Christina Yvonne Olsen
Publisert 26.10.2017
Sist oppdatert 30.10.2017

Sykehusdirektør Nils Kvernmo skrev i 2012 bloggteksten om den ubehagelige kontrasten mellom bygningsmassen i somatikken og psykisk helsevern på St. Olav.
– Nå begynner kontrasten å viskes ut, dette er en veldig bra start. Det er ingen enkel sak å realisere et sånt byggeprosjekt, men nå er vi her, sa Kvernmo og viste til noen av de viktigste pilarene for det nye bygget.
– Ivaretakelse av pasientens frihet, autonomi og integritet, i nærhet og kontakt med natur og uteområder. Bygget skal romme trygghet for alle, sa Kvernmo.

Styreleder ved St. Olav, Anne Breiby, trakk frem at nyåpning av psykiatriske bygg har skjedd for sjelden opp gjennom historien.
– Dette er en stor dag i St. Olavs historie. Med åpningen av dette bygget skal vi levere økt kvalitet i tilbudet til psykiske syke i vår region, sa Breiby under åpningsmarkeringen.

St. Olav har overtatt det nye akuttbygget på Østmarka

Kvernmo og Sandvik foran lysveggen. Foto: GOJ
Nils Kvernmo og Pål Sandvik foran den høyeffektive lysveggen i det nye bygget. Sterkt lys kan ha effekt i behandling av depresjon. Foto: Geir Otto Johansen

Moderne, pent, funksjonelt

– Dette har vi jobbet for i mange år, og i dag er vi glade og stolte. Vi har hatt en god byggeprosess med reell brukermedvirkning, og fått et moderne, pent og funksjonelt bygg som er tilpasset vår bruk, sa Pål Sandvik, avdelingssjef i Psykisk helsevern på Østmarka.
– I forbindelse med byggingen har vi også gått gjennom arbeidsprosessene våre, sett på hva som er tradisjon, hva som er bygg og hva som er faglig god behandling. Det har vært stor endringsvilje, og vi har blant annet gjort en del i forhold til lys i bygget, fortalte Knut Langsrud, seksjonssjef for akutt i Psykisk helsevern, avdeling Østmarka.

Ottervik på besøk. Foto: GOJ
Knut Langsrud, Pål Sandvik og Rita Ottervik i den ene av to korridorer med farget lys, som kan virke beroligende på noen pasienter. Foto: Geir Otto Johansen

Allerede neste uke kommer de første pasientene. Divisjonssjef for Psykisk helsevern, Liv Sjøvold, rettet en takk til ledelsen for å ha hatt et kontinuerlig trykk på saken de siste årene.
– Det er nå fire år siden første styrevedtak, og det er fantastisk at vi kan stå i et ferdig bygg her i dag. Fagfolk og brukerrepresentanter har gått sammen for et bedre helsetilbud til denne pasientgruppen, sa Sjøvold. Brukerrepresentant Hege Johansen bekreftet at brukerne har fått anledning og rom til å være med på utviklingen i byggeprosjektet.
– Vi har deltatt gjennom planlegging og bygging, og jeg tror at brukerkompetansen er nøkkelen for å få et bra resultat; et bygg som gir frihet og tilgang til natur, er trygt og sikkert - og utrolig vakkert, sa Johansen.

– Tidskapselen markerer et vendepunkt i psykiatrihistorien

Brukerrep Hege Johansen og sjef Liv Sjøvold. Foto: GOJ
Brukerrepresentant Hege Johansen sammen med øverste sjef for Divisjon Psykisk helsevern, Liv Sjøvold. Foto: Geir Otto Johansen

Etterlengtet

Også fylkesordfører Tore O. Sandvik og ordfører Rita Ottervik hadde tatt turen til Østmarka denne oktoberdagen for å markere at akuttpsykiatrien har fått nye rammer – bokstavelig talt.
– Vi står opp for sykehuset vårt, og det måtte gjøres noe med standarden på byggene i psykisk helsevern. Det viktigste er å gjøre forholdene bedre for de som skal bruke det. Bedre drift med høyere kvalitet, til det beste – for de sykeste. Gratulerer med dagen, sa Sandvik.
– Et veldig etterlengtet bygg, endelig er det her. Miljø og bygg påvirker hverdagen til både pasienter og ansatte, og med dette bygget legger vi til rette for en enda bedre helsetjeneste i fremtiden. Jeg vil gratulere befolkningen i Trondheim, sa ordfører Rita Ottervik.

sandvik og Breiby på omvisning. Foto: GOJ
Glade ansikter i korridorene i det nye bygget på åpningen. Her Tore O. Sandvik og Anne Breiby. Foto: Geir Otto Johansen

Kort om det nye akuttbygget på Østmarka

- Samlet areal er 4600 kvadratmeter. - 40 sengeplasser er fordelt på fire tun. - Alle pasientrom er like, der sikkerhet, trivsel og verdighet er integrert i bygget. - Rommene har moderne psykiatrisenger. - Alle pasienter får låsekort til eget rom. - To indre atrium og en ytre hage omgir den nye bygningen.
Mer om bygget (last ned PDF-fil)
Kantina på det nye bygget, med utsikt mot Trondheimfjorden. Foto: GOJ