Slipper å ta turen inn til sykehuset

Det er lett å forstå at det er slitsomt for barn med kreft stadig å besøke sykehuset for oppfølging. Derfor er Avansert hjemmesykehus for barn nå opprettet ved St. Olavs hospital, foreløpig som et prøveprosjekt frem til mai 2018.

Frode Nikolaisen
Publisert 13.12.2017

– Mange barnekreftpasienter får hyppige oppfølginger gjennom sykdomsperioden. Nå slipper de å komme til sykehuset hver gang, vi kommer hjem til dem i stedet, sier barnesykepleier Nina Aalbu Ytterdal ved Avdeling for kreft- og blodsykdommer.

Foreløpig er Avansert hjemmesykehus for barn et proveprosjekt, men målet er at det skal bli et permanent tilbud.
Foreløpig er Avansert hjemmesykehus for barn et proveprosjekt, men målet er at det skal bli et permanent tilbud. Fra venstre Tine Karlsen, Solveig Solbraa, Nina Aalbu Ytterdal, Randi Salvesen, Marte Anzjøn og Magnhild Owesen Eidem.

Bedre logistikk for familiene

Avansert hjemmesykehus for barn (AHS) ble tilgjengelig for barnekreftpasienter ved St. Olavs hospital fra 1. november. Foreløpig er det plass til ti pasienter i prøveprosjektet, som skal evalueres etter endt prøveperiode i mai 2018.

Ideen til prosjektet kom opp i forbindelse med at avdelingssjef Randi Salvesen ved Barn intensiv følger Forbedringsagentprogrammet. Deretter har det vært en lengre periode med planlegging før seksmånedersprosjektet kunne starte.

Det har vært mange pasienter og familier som har vært lysten på å starte opp tidligere, så for mange er dette et kjærkomment tillegg i tilbudet vårt. Både pasienten selv, foreldre og eventuelle søsken er på hjemmebane gjennom AHS. Det betyr mye, forklarer Salvesen.

– For pasienter og familier som ofte er til oppfølging, blir logistikken i hverdagen lettere å legge opp med AHS, legger spesialsykepleier Tine Karlsen til. 
– Barna må likevel være hjemme fra skolen, men kanskje holder det med en halv dags fravær i stedet for en hel dag. Foreldre slipper dessuten å ta seg fri hele dager fra jobb. Allerede nå etter en uke i drift, sier foreldre til oss at det er godt for dem å være hjemme og at vi kommer til dem, sier Karlsen.

Bedre tid, bedre samtaler

I prøveprosjektet er altså tilbudet begrenset til ti pasienter som behandles ved Avdeling for kreft og blodsykdommer. Familiene må dessuten bo slik at det tar maks en time å kjøre bil fra St. Olavs hospital på Øya.
– Vi håper det kan det utvides til flere pasienter etter hvert, og andre pasientgrupper, men det er helt avgjørende for oss at dette er medisinsk forsvarlig, sier barnesykepleier Magnhild Owesen Eidem.

Tilbudet bemannes foreløpig av spesialsykepleiere fra Barn intensiv og Avdeling for kreft og blodsykdommer. Avansert hjemmesykehus for barn erstatter ikke polikliniske besøk på sykehuset eller innleggelser, men ansatte foretar hjemmebesøk for blant annet å ta blodprøver fra sentrale venekateter, legge ned ernæringssonde og administrere noen typer legemidler. 

Også for de involverte spesialsykepleierne gir AHS en annerledes hverdag.
– Jeg opplever det som svært givende. Vi kommer tettere på pasienten og pårørende, det er lettere for oss å være til stede og vi blir ikke avbrutt på samme måte som når vi er i avdelingen på sykehuset. Dessuten er det bedre forutsetninger for å få til gode samtaler, det er viktig både for oss ansatte og de vi besøker, sier Nina Aalbu Ytterdal, og får støtte fra de andre.
– Det er annerledes å jobbe en til en på denne måten. Jeg setter stor pris på at tilbudet gir oss ansatte bedre tid med pasienten, sier barnesykepleier Marte Anzjøn.