St. Olavs hospital endrer skrivemåten på navnet

St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Trondheim, vil heretter skrive hospital med liten h.

Astrid Haugen
Publisert 27.06.2017
Sist oppdatert 06.07.2020

Opprinnelsen til navnet

St. Olavs hospital fikk navnet sitt i 2002 i forbindelse med etablering av helseforetakene i Norge høsten 2001. Allerede den gang var anbefalingen fra Språkrådet å bruke liten h i hospital, men sykehuset ønsket likevel å bruke stor h i Hospital.

Fram til i dag har det med ulike mellomrom dukket opp en diskusjon rundt skrivemåten, både fra samfunnet rundt oss men også fra ansatte. Noen ganger med påfølgende sjekk av korrekt skrivemåte.

Gjennomføring

Ny skrivemåte er vedtatt i hovedledelsen og gjennomføres fra 15. juni 2017:

St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Trondheim

Dette betyr ingen endring av logoen til St. Olavs hospital. Som kjent så skrives navnet i logoen med store bokstaver: ST. OLAVS HOSPITAL.

Bruk av HF-betegnelsen

HF-betegnelsen brukes ikke i logo og løpende tekst, men kun i formelle sammenhenger, eksempelvis under opplysninger om organisasjonen i brevmalen:

St. Olavs hospital HF, Universitetssykehuset i Trondheim

Kortnavn

Helseforetakets navn har ingen forkortelse. Dersom kortform må benyttes skal foretaket omtales som St. Olav.

In English

St. Olavs hospital, Trondheim University Hospital

Relevante lenker: