Ungdomsråd er opprettet ved St. Olavs Hospital

Styret ved St. Olavs Hospital vedtok 27. januar 2017 å opprette ungdomsråd i samsvar med Retningslinjer for ungdomsråd ved helseforetakene i Helse Midt-Norge.

Astrid Haugen
Publisert 30.01.2017
Sist oppdatert 27.03.2017

Medlemmer i ungdomsrådet for perioden 2017 og 2018:

  • Oskar Edvard Kvammen, Melhus,  FFO/ Autismeforeningen
  • Morten Hveding Ervik, Klæbu,  FFO/ Norges Astma og Allergiforbund
  • Linda Saksvik, Trondheim, FFO/ Landsforeningen for nyrepasienter og -transplanterte
  • Sondre Småvik, Trondheim,  FFO/ Landsforeningen for utviklingshemmede og pårørende
  • Marianne Knudsen, Trondheim, SAFO/ Norges Handikapforbund, ungdom
  • Ola Schrøder Røyset, Trondheim SAFO/ Norges Handikapforbund,  ungdom
  • Vilde Jektvik Rønning, Trondheim, Mental Helse Ungdom
  • Elise Fredheim, Trondheim Kreftforening
  • Martin Løvås, Trondheim, Kreftforeningen


Eventuell erstatningsoppnevning i 2017 og 2018 foretas av administrerende direktør.

Se felles retningslinjer for ungdomsråd

St. Olavs Hospital skal med utgangspunkt i de regionale retningslinjene utarbeide mandat for ungdomsrådet.

Flere ungdomsråd i landet

Det er etablert ungdomsråd ved flere helseforetak i landet, blant annet ved Oslo Universitetssykehus, Sørlandet sykehus, Universitetssykehuset i Nord-Norge. I Midt-Norge opprettes det i 2017 ungdomsråd ved de tre helseforetakene i regionen. Det skal ikke være ungdomsråd ved sykehusapotekene.

Sammensetning

Ungdomsrådet skal bestå av 7–12 medlemmer i alderen 12-25 år fordelt på forskjellige kommuner, pasienter/diagnosegrupper, pasienterfaring og kjønn. Medlemmene skal i størst mulig grad gjenspeile sammensetningen av brukere, og de må være villige til å dele erfaringer.
Medlemmene velges for 2 år, med mulighet for gjenoppnevning. Det må legges til rette for å supplere rådet ved evt frafall underveis i rådsperioden. Rådet konstituerer seg selv og velger leder og nestleder for 1 år.

Styresak nr 7, 27. januar 2017

Brukerutvalget ved St. Olavs Hospital