Brukermedvirkning

Pasient og pårørende skal gjennom sykdomsperioden oppleve at St. Olavs hospital er et riktig valg for best mulig behandling.

 

 

Ungdomsrådet på St. Olavs hospital

Ungdomsrådet skal - fremme synspunkter og saker som kan bidra til å forbedre pasienttilbudet for unge brukere samt tilbud som blir gitt til ungdom - fremme tilbudet til ungdom når deres foresatte er pasienter ved helseforetaket - arbeide for å utvikle og opprettholde gode helsetjenester til ungdom - ha reell innflytelse på system- og tjenestenivå, ved alle relevante enheter i helseforetaket
Les mer om ungdomsrådet
Foto med alle i ungdomsrådet
Sist oppdatert 11.01.2022