Utvidet åpningstid for akutteam i psykisk helsevern

Etter mange års ventetid startet Ambulant akutteam i psykisk helsevern (AAT) fra 25. september opp med kveldsåpent for å bistå til vurderinger som gir best mulig helsehjelp i den tidlige fasen.

Elling Finnanger Snøfugl
Publisert 28.09.2017
Sist oppdatert 04.10.2017

​Den nye ordningen, kalt «Utvidet åpningstid for AAT som støtte til prehospitale tjenester og pilot nødnett», innebærer at to ansatte fra de ambulante akutteamene ved Orkdal- , Nidaros- og Tiller DPS nå også er tilgjengelige på kveld sammen med en overlegespesialist.

Utvidelsen skjer i tett samarbeid med AMK-sentralen, og de ulike legevaktsentralene er orientert om nyvinningen.

– Målet er at god samhandling tidlig vil kunne sørge for at pasienter får best mulig hjelp i helsetjenesten, og at man kan unngå unødvendige transporter. Et viktig mål er også å hindre unødvendige innleggelser, sier Tor Erik Vassvik, prosjektleder for nødnettspiloten.

Inngangen til psykisk helsevern er lik som i somatikken, ved at henvendelser vedrørende øyeblikkelig hjelp og vurdering av innleggelse går via AMK-sentralen (113). Det ambulante akutteamet vil bli varslet tidligst mulig for å kunne bistå til vurderinger som gir best mulig helsehjelp, samt å rykke ut der det er aktuelt. 

– Dette med psykisk helsevern knyttet opp mot prehospitale tjenester via nødnett er noe som etter hvert sannsynligvis også kommer nasjonalt, men som vi nå er litt i forkant på, sier Vassvik.

Ambulant akutteam ved Tiller DPS har helt siden 1. februar vært tilgjengelige for de prehospitale tjenestene på nødnett for å finne gode løsninger tidlig i forløpet, og alle ansatte i de ambulante akutteamene, samt overleger i R-vaktsystem, har siden da gjennomført opplæring på nødnett.

Orkdal og Nidaros AAT har også den senere tiden tatt i bruk nødnett på dagtid for å være forberedt på endringen.

Tiller DPS, Ambulant akutteam (AAT)Nidaros DPS, Ambulant Akutteam (AAT)Orkdal DPS, Ambulant akutteam (AAT)

En viktig pådriver for at denne utvidelsen har kommet i St. Olavs hospital er det regionale prosjektet «Transporttilbud psykisk syke». Prosjektet er på oppdrag fra Helseministeren og eies av Helse Midt-Norge, men driftes av Fellesfunksjonen for ambulansetjenesten i Midt-Norge.

Bruk av nødnett av akutteam i Helse Møre og Romsdal har pågått siden høsten 2015.  Deling av erfaringer og prosedyrer fra dette arbeidet har dannet grunnlaget bruk av nødnett for AAT i St. Olavs hospital. Det er nå i alt sju ambulante akutt-team i Helse Midt-Norge som har tatt i bruk nødnett – Volda/Larsnes, Ålesund, Molde, Kristiansund, Orkdal, Nidaros og Tiller.

Prosjekt «Transporttilbud psykisk syke» syke avsluttes ved årsskiftet, men bruk av nødnett i psykiatrien vil  trolig bli videreført. Erfaringer med bruk av nødnett for økt beslutningstøtte ved hendelser med akutt-psykisk syke skal evalueres, og vil bli en viktig del i rapporteringen til Helseministeren.