– Løfter oss sammen slik at flere kan få hjelp tidlig

Overvekt, livsstil og mestring sto på agendaen da over 90 påmeldte fra kommunene møttes til nettverkssamling for å bedre samhandlingen mellom primær- og spesialisthelsetjenesten sist uke.

Elling Finnanger Snøfugl
Publisert 10.12.2018
Sist oppdatert 03.07.2020

Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon har som en av sine oppgaver å sørge for utveksling av kompetanse mellom primær- og spesialisthelsetjenesten innen tematikken overvekt og fedme, en oppgave som også er i samsvar med tjenesteavtalen mellom St. Olavs hospital og kommunene.

– En psykisk lidelse

Torsdag 6. desember var over 90 påmeldte fra en lang rekke kommuner samlet til nettverkssamlingen «Overvekt, livsstil og mestring» på St. Olavs hospital for å utvikle og bedre samarbeidet. God samhandling med kommunene og primærhelsetjenesten er et viktig satsingsområde for St. Olavs hospital.

Senterleder for ROS (Rådgivning om spiseforstyrrelser) i Trøndelag, Marte Østli Johansen og brukerrepresentant Astrid Iversen.

Senterleder for ROS (Rådgivning om spiseforstyrrelser) i Trøndelag, Marte Østli Johansen og brukerrepresentant Astrid Iversen holdt innlegg på nettverkssamlingen. Foto: Elling Finnanger Snøfugl/St. Olavs hospital

Senterleder for ROS (Rådgivning om spiseforstyrrelser) i Trøndelag, Marte Østli Johansen, innledet et rikholdig program ved å påpeke viktigheten av å jobbe med holdningsendringer.

– Mange som oppsøker fastlegen blir henvist til livsstilsendring, men for svært mange er dette en psykisk lidelse. Mange spiser på grunn av følelser, og ikke sult, fortalte hun.

Økt kunnskap gir tidlig hjelp

Johansen hadde også med seg brukerrepresentant Astrid Iversen, som fortalte sin historie om en 6-7 år lang kamp mot anoreksi, og den gang hun selv var 15 år og oppsøkte helsesøster for å få hjelp.

– Det er mye skam knyttet til det å ha spiseforstyrrelser, og mange har en stereotypisk bilde av for eksempel anoreksi. Jeg opplevde ikke at jeg ble stilt de rette spørsmålene. Det blir mye fokus på mat, vekt og kropp, og jeg passet ikke nødvendigvis inn i formelen. Jeg kastet jo for eksempel ikke lunsjen min, forklarer Iversen, som basert på sine erfaringer kom med råd til primærhelsetjenesten.

– Min oppfordring er at det heller må stilles spørsmål om tanker, følelser og skam. Mat er følelseshåndtering. Dersom kunnskapen og kompetansen hadde vært større, hadde det ikke tatt så lang tid før jeg hadde blitt henvist til BUP. Mitt håp er at ungdom i dag kan få mer undervisning og kunnskap om hvor man kan henvende seg, og om hvilke muligheter man har.

– Må løfte oss sammen

Målet med disse nettverkssamlingene er nettopp å øke kompetansen og bedre samarbeidet slik at flere kan få hjelp på et tidligere tidspunkt. Bård Kulseng, som er leder for Senter for Fedmeforskning og Innovasjon ved St. Olavs Hospital, er også klar på dette punktet.

– Jo tidligere vi får en forståelse av hva som ligger bak, jo lettere er det å snu. Det er viktig å ikke bare se på vekt. 30 prosent av de som henvises til fedmepoliklinikken på St. Olav sliter med spiseforstyrrelser, sier han.

Bård Kulseng, leder for Senter for Fedmeforskning og Innovasjon ved St. Olavs Hospital.

Bård Kulseng, leder for Senter for Fedmeforskning og Innovasjon ved St. Olavs Hospital i i engasjert samtale med deltaker under nettverkskonferansen. Foto: Elling Finnanger Snøfugl/St. Olavs hospital

Kulseng mener de bør søke samarbeid og lære av hverandre. 

– Vi er ikke verdensmestere her hos oss. Det handler om at vi må løfte oss sammen. I dag er det for lite kunnskap, og det vil vi gjøre noe med.

Kulseng holdt et lite innledingsinnlegg der han poengterte at fettvev også er et organ, på linje med for eksempel et hjerte. Målet er å ha en normal menge fett.
– Man blir sjuk både om man har for mye eller for lite. Årsaken til fedme kan være så mangt, og spiseforstyrrelser er noe mange kan utvikle. Det er fortsatt en tilstand vi vet for lite om. Det er viktig med god forskning og godt samarbeid med primærhelsetjenesten, både for å øke kunnskapen og bedre behandlingsmetodene, sier han.