– Vi ga sykepleieren en sjekk…

I travle førjulstider ble det med ett litt ekstra god stemning, da ekteparet Fredrik og Berit Kleven plutselig troppet opp på Barne- og ungdomsklinikken - med en sjekk på ti millioner kroner.

Christina Yvonne Olsen
Publisert 25.04.2018

Denne uken ble det overraskende førjulsbesøket til et mer formelt møte, der ekteparet møtte opp for å signere gavebrev til St. Olav. Åtte millioner er øremerket foskning innen barnekreft og hjertesykdom hos barn, mens to millioner går til trivselstiltak for barn og unge som er til langtidsbehandling ved sykehuset.

– Det var ikke en vanlig dag på jobben, for å si det sånn. Jeg satt og spiste lunsj da en av sykepleierne kom løpende med en sjekk – på ti millioner kroner! Det er ikke hverdagskost, og vi ble nok alle satt litt ut av fatning, smiler overlege ved Barne- og ungdomsklinikken, Elisabeth Selvaag, som er i permisjon fra klinikksjefstillingen sin ved klinikken.

– Vi er et offentlig sykehus som drives av offentlige midler, og dette bidraget er kjærkomment. Pengene vil gå til det som er utenfor driftsrammen, og de reguleres etter givernes ønsker. Trivselstiltak er noe som kommer alle våre inneliggende pasienter til gode, og i tillegg får vi nå ekstra midler til forskning og kompetanseheving. Jeg vil bare si tusen, tusen takk, denne gaven skal bli vel ivaretatt, sier Selvaag.

Ekteparet Kleven gir penger til St. Olav. Foto: GOJ
Berit og Fredrik Kleven gir ti millioner kroner til Barne- og ungdomsklinikken ved St. Olav. Her takkes de av overlege Elisabeth Selvaag. Til høyre daglig leder i Fondsstiftelsen, Sissel Hovland Nordaune. Foto: Geir Otto Johansen

Fikk kreft selv

Bakgrunnen for den rause gaven er at ekteparet har fått et innblikk i hvordan det er å være syk og tilbringe lange dager på sykehuset.
– Jeg fikk kreft selv for noen år siden. Behandlingen kom raskt i gang, og det gikk bra med meg. Men jeg var på St. Olav i forbindelse med stråling og cellegift, og tilbrakte mye tid her. Da så jeg mange syke barn og unge, og det er ikke noe trivelig. Én ting er at jeg blir syk, som er over 70, det er noe annet å se små barn med kreft... Jeg har midler til å bidra, og da var saken klar. Vi visste hva vi ville gi det til. Mer forskning på barnekreft og hjertesykdom hos barn, i tillegg til trivselstiltak for de som må være lenge på sykehuset. Så enkelt er det, sier Fredrik Kleven.

Ydmyk

St. Olav har en egen fondsstiftelse som forvalter gaver og midler på best mulig måte.

– Dette er fantastisk for de barna og unge, det er mange som vil nyte godt av dette. Vi har en veldig ydmyk rolle overfor dem som gir gaver og midler til St. Olav, og det er viktig for oss å ta hensyn til givernes ønsker. Gaver og midler spiller en viktig rolle for å få til forskning av høy kvalitet, i tillegg til at det bidrar til det lille ekstra i form av trivselstiltak som ikke dekkes av offentlige midler, sier styreleder for Fondsstiftelsen og forskningssjef ved St. Olav, Siv Mørkved.