Åpner sengepost på Pasienthotellet

Fra mandag 22. januar starter pilotprosjektet med bemannet sengepost på pasienthotellet. 20 ekstra senger står dermed til disposisjon de neste fire ukene.

Christina Yvonne Olsen
Publisert 19.01.2018
Sist oppdatert 20.03.2018

Mette Røsbjørgen og Randi Austli spretter opp fra sofaen på det nyetablerte vaktrommet på pilotsengeposten på Pasienthotellet. I fire uker fremover skal de drive sykehus med 20 sengeplasser i 3. etasjen på hotellet. Nå er det rigging og organisering før de første pasientene kommer mandag.
– Vi har planlagt og tenkt på så mye, men sikkert ikke absolutt alt. Men det går nok bra, smiler Randi Austli, som skal være seksjonsleder på den nye sengeposten.
– Mye handler om å være løsningsorientert og fleksibel, og å finne de mest praktiske løsningene etter hvert. Det er godt å være i gang, tilføyer hun.
– Vi skal drifte en sengepost i en ordinær hotelletasje. Det er litt som å bygge et feltsykehus, og vi må finne praktiske løsninger som vil fungere disse ukene, sier prosjektleder for piloten, Mette Røsbjørgen.

Pasienthotell_blir_sykehus1-7.jpg
Prosjektleder Mette Røsbjørgen har hatt mye å styre med i dagene før åpningen av den nye sengeposten i 3. etasje på Pasienthotellet. - Litt som å bygge feltsykehus, mener hun. Foto: Geir Otto Johansen

Skype-møter

Hovedmålene med pilotprosjektet er å teste ut hvorvidt det er hensiktsmessig med en slik lettpost på pasienthotellet, og å avklare hvilke grupper av sykehusets innlagte, voksne pasienter et slikt tilbud passer for. Seks klinikker deltar i prosjektet, og sengene bemannes med sykepleiere fra de deltakende klinikkene.
– Det er ikke de alvorligste syke som skal ligge her. Pasientene som kommer hit, skal være medisinsk avklart og de må kunne ligge i ordinær hotellseng, forteller Randi Austli. Pasienter som skal være på den nye sengeposten kan heller ikke ha kjent smitte, og de må være orientert for tid og sted. I første omgang dreier seg primært om pasienter som blir overflyttet til hotellet før hjemreise, men som fortsatt må være på sykehus for behandling. Det vil ikke være tradisjonell legevisitt på den nye sengeposten, men sykehusets leger er tilgjengelige hele døgnet ved behov. Seksjonslederen vil også daglig delta i et Skype-møte med andre seksjonsledere, for å kartlegge hvilke pasienter som kan være aktuelle for sengeposten på hotellet. Ellers er tanken at pasientene skal spise i restauranten på Pasienthotellet, så fremt de er i stand til det. Sykepleierne er uansett behjelpelig med å hente mat hvis det er behov for det.
– Vi har også god kontakt med barselavdelingen her på Pasienthotellet, og vil benytte oss av deres rørpost, sier Austli.

Pasienthotell_blir_sykehus1.jpg
Rigging av sengepost på Pasienthotellet. - Det handler om å være løsningsorientert og fleksibel, sier seksjonsleder for den nye sengeposten, Randi Austli til venstre. Foto: Geir Otto Johansen

Av de 24 disponible rommene, tas fire i bruk til administrasjon, dokumentasjon, medisin og «alt mulig annet».
– Det ene rommet kaller vi foreløpig for alt mulig-rommet. Vi skal jo ha medisinsk utstyr og forbruksvarer her også. Men kontorplass har måttet vike. Noe må vi løse underveis også, forteller Austli.
– Vi skal uansett sørge for at pasientene våre får den behandling og pleie de har rett og krav på.

Evaluering

Etter at piloten er over, vil det bli gjennomført evaluering både blant ansatte og pasienter.
– Dette handler jo også om det totale trykket i sykehuset, og det er mye som kan måles. For eksempel beleggsprosenten på de deltakende sengepostene, liggetid og kostnader. Vi har iallfall som mål at det skal være full rulle her døgnet gjennom, sier prosjektleder Mette Røsbjørgen.

Hemit er også med i riggingen av feltsykehuset, og kartlegger blant annet hvor på sykehuset det kan finnes overflødig datautstyr som kan nyttiggjøre seg på sengeposten.
– Den stasjonære PC-en tar litt plass, ja… Vi setter den på alt mulig-rommet! Det blir bra, det, smiler Randi Austli, snart klar for full sykehushotelldrift.

Pasienthotell_blir_sykehus1-4.jpg
Et av hotellrommene i 3. etasjen som blir pasientrom på den nye sengeposten. Foto: Geir Otto Johansen