Behandling rett hjem i stua

Depresjon og panikkangst rammer mange. Nytt internettbehandlingstilbud gjør at du kan få behandling når du vil og hvor du vil.

Kirsten McDonagh og Trine Nordgård Stensaas
Publisert 09.05.2018
Bildet av en folkemengde som er litt uklar. Illustrasjonsfoto.
Angst og depresjon er de psykiske lidelsene som skaper mest fravær i jobb og skole i landet. Nå tilbyr St. Olav hospital terapeutveiledet internettbehandling for panikkangst og depresjon. Foto: colourbox.com

​Se for deg en hverdag der du er livredd for å gå ut døra. Angsten holder sin klamme hånd over hverdagen din. Bare det å gå på butikken kan for mange være uoverkommelig. Eller at livet har bydd på situasjoner og vansker som gjør at du har blitt deprimert. Behandlingen for disse lidelsene har tradisjonelt sett betydd oppmøte på behandlingsinstitusjon, noe som for mange har blitt opplevd som krevende.

-Dette er store personlige lidelser som begrenser livsutfoldelsen til pasientene. Uten behandling kommer mange seg aldri ut av den onde sirkelen, sier Elin Ulleberg, seksjonssjef og psykologspesialist ved Nidaros DPS, St. Olavs hospital.

Skaper motivasjon for bedring

Over 17 prosent av befolkningen er deprimerte på et eller annet tidspunkt i livet. Sammen med angst er depresjon de psykiske lidelsene som skaper mest fravær i jobb og skole i landet. Derfor tilbyr St. Olav hospital nå terapeutveiledet internettbehandling for panikkangst og depresjon.

-Når pasienten får velge behandlingsform selv, og ikke minst jobbe i sitt eget tempo, så skaper det motivasjon for å bli bedre, sier Ulleberg.

Hun har det siste året samarbeidet sammen tett med Helse Bergen, for å kunne tilby denne behandlingen også for befolkningen i Sør-Trøndelag. Som et resultat åpner nå «Senter for eTerapi» ved Nidaros DPS.

Behandlingen bygger på kognitiv atferdsterapi, som har vist seg å være en effektiv og god behandling for pasienter med depresjon og angstlidelser.

- Internettbehandlingen med støtte av en terapeut er et likeverdig og fullverdig behandlingstilbud på lik linje med ansikt-til-ansikt behandling. Men her tilrettelegger vi for at pasienten skal få jobbe i sitt eget tempo og når han eller hun vil, sier Liv Sigrun Engvik, psykologspesialist og seksjonsleder for senter for e-terapi.

Innhold i behandlingen

Den terapeutveiledete behandlingen er mer enn en tekst på internett.  En av grunnene til at behandlingen har effekt, er at programmet baserer seg på både læring og øvelser, og at pasienten har støtte av en terapeut.  

Lignende behandlingsprogram er gjennomført med svært gode resultater for blant annet depresjon, panikklidelse og sosial fobi i Sverige og England.

- Bedringen virker å holde seg over tid, og studier viser at pasienter er tilfreds med behandlingen og opplever den troverdig, sier Engvik.

Henvisning eller direkte kontakt

For å bli tatt opp til internettbehandlingen, må pasienten først bli vurdert av en spesialist ved Nidaros DPS. For å få vurdering må pasienten enten ha henvisning fra sin fastlege, fra en annen behandler i psykisk helsevern, eller ta kontakt selv.

-Deretter er det 14 uker med hard jobbing, sier Engvik.

Den modulbaserte behandlingen krever mye av pasienten, fortsetter Engvik:

-Pasientene skal gjennom tester, oppgaver og innleveringer. De får jevnlig kontakt med en av våre psykologer, og dette er ingen quick fix . Til gjengjeld viser forskning at dette er et opplegg som har stor effekt på lidelsene, og de fleste opplever at de fungerer bedre og har færre symptomer etter behandlingsslutt.

Les mer om Senter for eTerapi på deres nettside

Les mer om behandling for panikkangst her.

Les mer om behandling for depresjon her