Hvilken betydning har helseøvelsen for deg?

Sykehuset har normal beredskap gjennom hele øvelsen, men det er likevel greit å være forberedt på flere utrykninger og høyere aktivitet i byen og på sykehuset torsdag 1. november.

Christina Yvonne Kalland
Publisert 25.10.2018
Sist oppdatert 03.07.2020

​Sykehuset øver den 1. november for å styrke helseberedskapen i Norge, for å være forberedt på å yte livreddende helsehjelp i disse situasjonene:

• Der mange er skadde
• Ved evakuering
• Ved spredning av farlige stoffer

Hvordan merker du øvelsen den 1. november?

I Trondheim og omegn samt Orkdal, vil innbyggere kunne merke økt ambulanseaktivitet på veien og i lufta, både i form av lyd, lys og økt hastighet. På St. Olavs hospital vil flere vektere enn normalt være synlige, og det vil være høyere aktivitet i Akuttmottaket enn til vanlig. Pasienter som er i mottaket denne dagen, vil også kunne oppleve å møte markører som er svært realistisk skadesminket.

Helseøvelsen vil ikke påvirke St. Olavs mulighet til å gi akuttmedisinsk bistand til befolkningen i perioden øvelsen pågår. 
- Det er viktig for oss å få frem at ikke noe av dette påvirker prioritering, ventetid eller behandling av våre pasienter denne dagen. Vi har ekstra personell inne i Akuttmottaket, og disse er en del av øvelsen. Dersom det skjer en reell hendelse som krever ressurser fra de som øver, vil øvelsen bli avbrutt, sier lokal øvingsleder for øvelsen ved St. Olav, Roger Harli.

foto av ambulanse

Dette er eksempler på noe av det som vil påvirke ytre miljø, og være annerledes enn på en normal dag:

• Økt ambulanseaktivitet, ambulanser i øving vil kjøre ordinær utrykning (lyd, lys, og økt hastighet).
• Militære ambulanser som kjører utrykning til St. Olav.
• Økt helikoptertrafikk, og mulig ankomst av flere helikopter til samme tid, hvor bare ett helikopter får lande av gangen.
• Synlige vektere som kontrollerer trafikk og inngangspartier på bygg.
• Høy aktivitet i Akuttmottaket, utover dagen øvingsaktivitet med markører på flere klinikker.
• Synlige markører som er svært realistisk skadesminket.

Les mer om den nasjonale helseøvelsen

Se også informasjon hos Forsvaret.no: Hele Norge øver