Forskning og forbedring i juleinnspurten

Juleprisdryss

Halvert infeksjonsforekomst etter protesekirurgi, bedre diabetesbehandling for barn og unge og forskning på luftveisinfeksjoner på sykehus. Vi gratulerer vinnerne innen forbedring og forskning på St. Olav 2018!

Christina Yvonne Kalland
Publisert 21.12.2018
Sist oppdatert 28.12.2018

Direktør Grethe Aasved ønsket velkommen på årets siste fredagsforelesning, og fortalte litt om sitt møte med St. Olav og hva hun tenker om tiden fremover.

Årets forskningspublikasjon for 2017 går til Barne- og ungdomsklinikken, og betegnes av juryen til i høyeste grad å være en verdig publikasjon; «The Burden of Human Metapneumovirus and Respiratory Syncytial Virus Infections in Hospitalized Norwegian Children».

Komiteen har bestått av Håkon Skogseth, Valentina Iversen og Pål Romundstad.

Luftveisprosjekt

Artikkelen er publisert i The Journal of Infectious Diseases. Internt har arbeidet foregått på Barne- og ungdomsklinikken, Avdeling for medisinsk mikrobiologi og Institutt for klinisk og molekylærmedisin, NTNU, hvor de fra 2006 har drevet «luftveisprosjektet». Juryen skriver i sin begrunnelse at uftveisinfeksjoner på sykehus er en viktig tematikk, og vi trenger mer informasjon om årsaker og behandling av dem. Denne artikkelen belyser hvor hyppig metapneumovirus og RSV er årsaker til infeksjoner hos barn. Det er også verdt å bemerke at artikkelen utspringer fra forskningsgruppen CAIR, som er et samarbeid mellom St. Olavs og NTNU, der det drives translasjonsforskning med utspring i kliniske problemstillinger. Forfattere av artikkelen er Nina Moe, Inger Heimdal Stenseng, Sidsel Krogstad, Andreas Christensen, Lars Høsøien Skanke, Kari Ravndal Risnes, Svein Arne Nordbø og Henrik Døllner. Vi gratulerer!

Årets publikasjon - vinnerne. Foto: GOJ

Luftveisprosjektet på Barne- og ungdomsklinikken ble startet i 2006, og i 2017 vant de Årets publikasjon på St. Olav.Vi gratulerer! Foto: Geir Otto Johansen

Halverte infeksjonsforekomsten

Det er tydelig at det legges ned mye innsats innen forbedring på sykehuset, og i år var det nærmest umulig å kåre én vinner. Dermed ble førsteplassen delt i to, mellom infeksjonsforebygging ved proteseseksjonen og bedre diabetesbehandling for barn og unge. Det ene vinnerprosjektet «Infeksjonsforebygging ved proteseseksjonen» tildeles Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer, Ortopedisk avdeling, Protese- og ryggseksjonen. På plass for å ta imot prisen, var Tina Strømdal Wik (seksjonsoverlege ortopedi) og Eivind Witsø (overlege ortopedi). Siden januar 2017 har seksjonen halvert infeksjonsforekomsten etter protesekirurgi fra 2, 7 prosent til 1, 2 prosent! Prosjektet beskrives som et tverrfaglig arbeid hvor alle ansatte i pasientforløpet leddprotese har vært involvert, noe som resulterte i en tiltakspakke for infeksjonsforebyggende tiltak. Etterlevelse av tiltakspakken ble målt kontinuerlig, og seksjonen planlegger nå et nasjonalt tverrfaglig seminar for infeksjonsforebygging i ortopedisk kirurgi. Vi gratulerer!

Tina Wik og Eivind Witsø og Grethe Aasved. Foto: GOJ

Tina S. Wik og Eivind Witsø tok i mot pris for forbedringsprosjektet "Infeksjonsforebygging ved proteseseksjonen". Foto: Geir Otto Johansen

Nådde målet om bedre diabetesbehandling et halvt år før fristen

Teamet bak det andre vinnerprosjektet innen forbedring, «Bedre diabetesbehandling for barn og unge» satte seg et mål om at man innen mai 2019 skulle oppnå en dobling av barn og unge med godt regulerte blodsukkerverdier. Målet ble satt for å forebygge utvikling av alvorlige senskader som tap av syn, nyresvikt, hjerte-karsykdom og for tidlig død. Teamet kartla kompetanse og standardiserte rutiner og opplæring på posten. Pasientene og deres familier ble involvert i pasientforløpet, og definerte skriftlige behandlingsmål som ble fulgt opp i oppfølgingstime. Allerede høsten 2018 ble målet nådd, og vi gratulerer vinnerne diabetessykepleier Anna Børve Huseby, barnelege Håvard Hatle, barnelege Samira Mohi-Aldin og barnepsykiater Else B. Stålen!

Foto av vinnerne fra BUK. Foto: GOJ

På delt førsteplass innen forbedring, prosjektet "Bedre diabetesbehandling for barn og unge" fra Barne- og ungdomsklinikken. Foto: Geir Otto Johansen