Raushet kan bidra til god psykisk helse

En viktig egenskap vi mennesker er født med er raushet. Raushet kan bety mye, også for vår psykiske helse. Det handler om å gi noe uten å forvente å få noe tilbake. Akseptere at vi er ulike, at vi ikke er perfekte, og gi rom for egne og andres ulikheter.

Trine Nordgård Stensaas
Publisert 19.08.2020

En dame, omgitt av høye trær, strekker armene mot himmelen.

Vi har alle mulighet til å være raus. Et raust samfunn styrker oss alle. Foto: colourbox.com

Verdensdagen for psykisk helse

Hvert år 10. oktober markeres verdensdagen for psykisk helse. I år er temaet «Vær raus».

–Vi ønsker å bidra til mer åpenhet om psykisk helse, og å bryte ned tabuer. Åpenhet om psykiske utfordringer bidrar til bedre psykisk helse i samfunnet. Derfor markerer vi dagen, forklarer avdelingssjef ved Nidaros DPS, Odd Gunnar Ellingsen.

Nidaros DPS deltar aktivt med flere arrangementer i september og oktober. De skal ha forelesninger for ungdommer på fire av Trondheims største videregående skoler; Trondheim Katedralskole, Thora Storm, Charlottenlund og Strinda Videregående skole. Hovedhensikten er å sette fokus på ungdom og psykisk helse. Fortelle hva psykisk helse er, og hvordan man kan få hjelp og forebygge psykiske vansker.

–At vi retter fokus inn mot videregående skoler, er ikke uten grunn. Det er viktig for oss å nå ut til disse ungdommene, da vi vet at de representerer en økende pasientgruppe hos oss, forteller Ellingsen bekymret.

Skolebesøkene starter allerede denne uken (uke 39) med Trondheim Katedralskole som første skole ut.

–Depresjon kan ramme alle!

Omtrent halvparten av befolkningen vil oppleve å ha psykiske problemer en eller flere ganger i løpet av livet. Depresjon og angst er de vanligste. Samtidig er det også viktig å understreke at de fleste kan få god hjelp og bli friske. I løpet av 2018 vil hele 13 prosent av Norges befolkning være sykemeldt eller trygdet på grunn av psykiske problemer.

– Jeg ønsker å normalisere psykiske plager og psykisk sykdom. Depresjon kan ramme alle. Uansett alder og livssituasjon, sier Petter Jørgensen.

Jørgensen har levd med psykiske plager i mange år og prøvd ulike behandlingsmetoder. På skolebesøkene skal han, sammen med psykologspesialist ved Nidaros DPS, Tommy Mangerud, snakke om blant annet betydningen å være raus med seg selv og andre, om selvbildet og det å være bra nok, og om prestasjonsjaget som mange unge opplever i dag.

–I foredraget reflekterer jeg også rundt ulike behandlingsmetoder. Hastig symptomlindring kontra en grundigere behandlingsprosess, forteller Jørgensen.

Markering den 10. oktober

I tillegg til skolebesøk vil Nidaros DPS markere selve Verdensdagen 10. oktober med en åpen temakveld i kantina hvor temaet er «Å ivareta seg selv når livet kan være vanskelig». Sykehusprest ved St. Olavs hospital, Øyvind Taraldset Sørensen snakker om vanskelige spørsmål som; er det lov å tenke på seg selv? Om raushet for seg selv og andre, egenomsorg, egenverd og selvbilde og press og forventninger til seg selv.

Les mer om arrangementet ved å trykke på denne lenka.

På dagtid vil flere brukerorganisasjoner være tilstede på stands i hovedekspedisjonen. Ansatte ved Nidaros DPS vil også være tilgjengelig for spørsmål og henvendelser. Dette foregår i tidsrommet 12:00 – 15:00.

Du kan også følge Nidaros DPS på Snapchat i oktober. Søk opp stolavshospital.


Nidaros DPS
Verdensdagen for psykisk helse