Foto av bygningen og hovedingangen på Nidaros DPS

Avdeling Nidaros DPS

Avdeling Nidaros DPS er en del av spesialisthelsetjenesten i psykisk helsevern for voksne i Trøndelag med ansvarsområde for sentrum og østlige deler av Trondheim, samt kommunene på Fosen, Malvik, Selbu og Tydal. Våre kjerneoppgaver består av utredning, diagnostikk og behandling av voksne med psykiske helseutfordringer.

Nidaros DPS kan tilby behandling i poliklinikk, døgnenhet og i ambulante team. Vi er opptatt av fag, kompetanseutvikling og forskning, og har et særlig fokus på psykisk helse og arbeid. I tillegg har vi et eget Lærings- og mestringssenter med spesielt fokus på pårørende. Nidaros DPS og flere av våre enheter ligger på Østmarkneset (Lade). I tillegg har vi en enhet på Fosen. 
 

Vi har lokalsykehusfunksjon for en befolkning på ca. 115 000 innbyggere. Opptaksområde går fra Fosen i vest via Trondheim og Malvik og Selbu i Øst. Nærmere bestemt: østre del av Trondheim, Malvik, Selbu, Tydal, Bjugn, Rissa, Ørland, Åfjord og Roan. 

For å få behandlingstilbud ved Nidaros DPS må du bli henvist av din fastlege eller andre med henvisningsrett.


Som pårørende kan du ha en viktig rolle som omsorgsgiver og kan være en viktig part i pasientens nettverk. Du kan ha kjennskap til hvordan lidelsen kan sette sitt preg på hverdagen til den som er syk og til deg som pårørende. Denne informasjonen kan være nyttig i forhold til diagnostisering og i utforming av behandling.

Som nærmeste pårørende har du egne rettigheter og oppgaver etter helselovgivningen. Du skal ha informasjon om pasientens helsetilstand og den helsehjelp som ytes dersom pasienten samtykker. Det er viktig å være klar over at pasienten kan gradere sitt samtykke, dvs. at kun enkelte opplysninger kan gies videre. Pasienten kan også endre sitt valg av nærmeste pårørende.

Dersom pasienten ikke samtykker har du allikevel krav på generell informasjon. Dette kan bl.a være informasjon om Nidaros DPS, og generell informasjon om psykiske lidelser og ulike behandlings former som tilbys. Dette er noe alle pårørende som henvender seg til Nidaros DPS har rett til.

Rettigheter for pasienter og pårørende: Pårørende - hva nå? - Helsenorge

Gode råd til deg som er pårørende: Pårørande - råd - Helsenorge

Kontrollkommisjonen er en klageinstans for vedtak om tvunget psykisk helsevern (tvangsinnleggelse) og andre vedtak om bruk av tvang, for eksempel tvangsmedisinering eller bruk av tvangsmidler. Kontrollkommisjonens hovedoppgaver består i å sikre den enkeltes rettssikkerhet i møte med det psykiske helsevesenet, og at lovverket brukes slik det er tenkt. En klage til kontrollkommisjonen kan skje muntlig eller skriftlig, for eksempel til behandlingspersonalet eller ved direkte kontakt med medlemmer i kontrollkommisjonen.

Helsedirektoratets Pårørendeveileder: Pårørendeveileder - Helsedirektoratet

-----------

Nidaros DPS har eget Lærings- og mestringssenter som har egne tiltak for pårørende.

 

 

Kontakt

Telefon

Åpent alle dager, mandag til fredag, kl. 08:00 - 15:30. Stengt på lørdag og søndag.

Postadresse

St. Olavs hospital HF
Avdeling Nidaros DPS
Postboks 3250, Torgarden
7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

Østmarkveien 49, Lade.

 

 

Bussholdeplassen som ligger nærmest Nidaros DPS heter Østmarkneset.

Arrangementer

Vil du jobbe på Nidaros DPS?

Her er det mange spennende stillinger å søke på om du ønsker å jobbe i psykisk helsevern. Klikk på videoen om du vil vite mer om oss!
Se videoen her.
Bilde av en stor bygning i teglstein, omgitt av en grønn plen og trær

Gruppetilbudet SMIL

SMIL er et gruppetilbud for barn og unge som har en mor eller far med psykiske helseutfordringer eller rusavhengighet. 

SMIL - Styrket mestring i livet
En gruppe mennesker som hopper i luften

Døgnbehandling til mødre med fødselsdepresjon

Dette er et behandlingstilbud som omfatter en kombinasjon av individuell behandling av fødselsdepresjon, samspillsveiledning/ foreldreveiledning og miljøterapi.
Les mer om tilbudet her
Bilde av to spebarnsføtter

Å leve med psykisk sykdom

Nidaros DPS har laget en video om stress, sårbarhet og beskyttelsesfaktorer.
Se video her
Sti ned mot havet

Vår visjon er å tilby fremragende helsehjelp til våre pasienter

Det betyr at de får den beste anbefalte behandlingen, utført av høyt kompetente medarbeidere som er kvalitets- og sikkerhetsbevisste. Vi tilstreber å møte pasienter, pårørende og samarbeidspartnere med respekt og ønsker at de skal oppleve åpenhet og god kommunikasjon i møte med oss.
Mer om strategiplanen til Avdeling Nidaros DPS
Foto av bygningen og hovedingangen på Nidaros DPS