Vil du vite mer om stoffskifte, appetittkontroll og kroppsmasseindeksen din?

Vi ønsker å forstå hvordan BMI (kroppsmasseindeks) påvirker appetitt og metabolisme, og ønsker deltagere til en studie for å finne ut mer om dette.

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Publisert 01.03.2018
Sist oppdatert 25.05.2023

Til denne studien søker vi trenger vi friske, inaktive og ikke-overvektige personer som har vært vektstabile de siste tre månedene.

Hva innebærer studien?

 • Et intervju for å vurdere om du er kvalifisert til å delta i studien.
 • Et 4 timer langt besøk fra morgenen av ved St. Olavs hospital for en rekke målinger. Dette inkluderer blodprøver for analyse av appetittrelaterte hormoner, måling av hvilestoffskifte og kroppssammensetning.

Ved å delta i denne studien vil du motta en personlig rapport på:

 • Ditt eget hvilestoffskifte
 • Kroppsammensetning (kg og % av fettmasse og fettfri masse)
 • Aktivitetsnivå

Vi ber om at deltakerne oppfyller følgende kriterier:

Kvinner:

 • BMI: 22 – 30
 • Alder: 35 – 65 års
 • Vektstabil (<2 kg endring i kroppsvekt de siste 3 månedene)
 • Inaktiv (mindre enn 150 minutter med moderat fysisk aktivitet / uke)
 • Postmenopausal eller tar hormonelle prevensjonsmidler
 • Ikke gravid eller ammende
 • Ikke på diett for å miste vekt per dags dato.

Menn:

 • BMI: 18 – 25
 • Alder: 30 – 45 år
 • Vektstabil (<2 kg endring i kroppsvekt de siste 3 månedene)
 • Inaktiv (mindre enn 150 minutter med moderat fysisk aktivitet / uke)
 • Ikke på diett for å miste vekt per dags dato.

Hvis du er interessert i å delta i studien, vennligst ta kontakt på e-post julianew@stud.ntnu.no for mer informasjon.

Ved interesse, vennligst send svar på engelsk, siden den ansvarlige for studien er engelsktalende og fremtidig kommunikasjon derfor også må skje på engelsk.

Studien er godkjent av Regionalkomiteen for medisinsk og helseforskningsetikk (REK) Midt-Norge.